Michèle Blom

Michèle Blom (1963) is sinds 15 mei 2017 directeur-generaal Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht; samen met onze partners werken we aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Ik ben trots dat ik leiding mag geven aan een organisatie met zo’n mooie taak.

Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat

Michèle Blom rondde de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda af. Hierna studeerde ze organisatiesociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Ze kwam in 1991 in dienst van de Algemene Rekenkamer, waar ze meerdere functies bekleedde. In 1998 werd Blom afdelingshoofd op het ministerie van Justitie en directeur Sanctie- en Preventiebeleid. In 2007 werd ze hoofddirecteur bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat en een jaar later directeur Regionale Bereikbaarheid en Veilig Transport op het toenmalige ministerie van Verkeer en waterstaat. Van 2010 tot 2014 was Blom plaatsvervangend directeur-generaal Bereikbaarheid en van 2014 tot 2017 directeur-generaal Straffen en Beschermen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.