Nieuwsbericht

Calandbrug (N15) langere tijd gestremd wegens werkzaamheden

Gepubliceerd op: 11 juli 2022 - Laatste update: 12 juli 2022, 12:24

De werkzaamheden aan de Calandbrug (N15) gaan langer duren dan eerder werd gedacht. Door de omvang en het specialistische karakter van deze werkzaamheden is een speciale aannemer ingehuurd. Hollandia B.V. komt nu met een realistischere planning. De aannemer geeft aan dat de Calandbrug zeker niet voor de kerst van 2022 opengaat voor het wegverkeer.

Een specifieke datum is nog niet te geven omdat er nog enkele onzekerheden zijn. De zware onderdelen, complexe omstandigheden en het vinden van gespecialiseerde bedrijven, personeel en materieel zorgt ervoor dat deze werkzaamheden langer gaan duren dan eerder werd gedacht.

Storing aan de brug

Op 10 mei 2022 is bij een reguliere inspectie een storing aan de brug geconstateerd. De kogellagers van het omloopwiel waren in 2 torens van de brug kapot. Daardoor kan de brug niet meer bediend worden en is besloten deze in open stand te zetten zodat scheepvaart door kan gaan. Sinds die tijd is de Calandbrug niet toegankelijk voor automobilisten, fietsers en voetgangers.

In eerste instantie leek het erop dat we 2 van de 4 lagers moesten vervangen. Inmiddels is duidelijk dat ook de lagers in de andere torens in verminderde staat zijn, waardoor ook deze gelijk worden vervangen. Dit doen we nu omdat we anders in 2023 de brug opnieuw een lange tijd niet kunnen gebruiken.

Omrijdroutes

Zowel ProRail als Rijkswaterstaat betreurt het feit dat de brug nu nog langer dicht zal blijven. We begrijpen dat dit voor veel overlast zorgt voor met name de inwoners van Rozenburg. We hebben omleidingsroutes ingesteld.

Het wegverkeer kan omrijden via de Thomassentunnel. Gevaarlijke stoffenvervoer en langzaam verkeer kan omrijden via het onderliggende wegennet. Dat is de route over de Rozenburgsesluis, dus de Theemsweg en de Neckarweg. Fietsers en voetgangers worden ook omgeleid via de fiets- en voetpaden langs dezelfde route.

Regeling en nadeelcompensatie

Er is op dit moment ook een regeling beschikbaar om de gevolgen van de stremming voor de gebruikers te beperken. Het busvervoer van en naar Rozenburg wordt op dit moment gecompenseerd door gebruik van een app. Meer informatie daarover vindt u op de website over de Calandbrug.

Mensen en bedrijven die financieel nadeel ondervinden door de storing van de Calandbrug kunnen in sommige situaties gebruik maken van een nadeelcompensatie. Kijk hiervoor op de pagina over nadeelcompensatie.

Alternatieven

We beseffen dat het nieuwe vooruitzicht erg vervelend is voor mensen die gebruik maken van deze brug. De eerdergenoemde regeling hebben we beschikbaar gesteld op basis van de vorige planning.

We gaan onderzoeken of een alternatief hiervoor haalbaar is. We snappen daar de noodzaak van, want zeker in maanden dat het minder lang licht blijft, kan men eerder een onveilig gevoel ervaren. Samen met Zuid-Holland Bereikbaar, ProRail, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf gaan we hiernaar kijken.

We blijven hierover in overleg met elkaar en zullen dat wat we bespreken afstemmen met Zuid-Holland Bereikbaar. Uiteraard is hierover ook contact met de dorpsraad van Rozenburg.