Doelen Tunnelrenovaties in Zuid-Holland

We hebben de komende jaren een forse opgave voor vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. De meeste tunnels in Zuid-Holland zijn in de tweede helft van de vorige eeuw, of aan het begin van deze eeuw gebouwd. Om de tunnels óók in de toekomst veilig en bereikbaar te houden krijgen ze een grote opknapbeurt.

Wat moet er gebeuren?

De tunneltechnische installaties en het systeem voor bediening, besturing en bewaking zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten vervangen worden of hebben een upgrade nodig.

Ook geven we de constructies van de tunnels een opknapbeurt. Denk aan betonherstel, voegen vervangen en plafonds opknappen. Momenteel brengen we in kaart welke werkzaamheden per tunnel er precies nodig zijn.

Efficiënter tunnelbeheer en -onderhoud

Bij de renovaties streven we ernaar om de installaties en systemen van alle tunnels zoveel mogelijk gelijk te trekken. Hierdoor wordt het tunnelbeheer en -onderhoud in de toekomst efficiënter.

Voor weggebruikers betekent dat minder hinder en voor ons betekent dat minder kosten.

Tientallen jaren geen onderhoud meer nodig

Als we gaan renoveren, levert dat hinder op voor het wegverkeer. We bereiden de werkzaamheden goed voor en kijken samen met de omgeving hoe we de bereikbaarheid zo goed mogelijk kunnen houden.

En na de renovatie zijn de tunnels in een zodanige staat dat de komende tientallen jaren geen groot onderhoud aan de constructie, technische installaties en systemen meer nodig is. Regulier onderhoud gaat uiteraard altijd door.

Toekomst voor onze tunnels

Samen zorgen we voor veilige, beschikbare, duurzame en onderhoudsvriendelijke tunnels in Zuid-Holland. De renovaties dragen bij aan de robuustheid van het netwerk en zorgen ervoor dat het verkeer vlot kan blijven doorstromen, ook in de toekomst. Op de lange termijn dragen de renovaties daarnaast bij aan efficiënter beheer, onderhoud en bediening.

Overzicht te renoveren tunnels

Meer weten over onze tunnels? Bekijk de pagina’s in ons tunneldossier.