Waarom

  • De Heinenoordtunnel (1969) is toe aan grondige renovatie.
  • De technische installaties en systemen zijn toe aan vervanging.
  • Elke dag rijden ± 110.000 voertuigen door de tunnel.
  • De tunnel in de A29 is een cruciale schakel voor Zuid-Holland, West-Brabant, Zeeland en het internationale (vracht)verkeer.
  • Door de renovatie blijft de Heinenoordtunnel ook in de toekomst veilig en beschikbaar.

Alle doelen en resultaten

Hoe

bouw middentunnelkanaal, renoveren dienstgebouwen, conserveren overgangen tunnelelementen, betonreparaties, nieuwe lichtroosters en nieuw asfalt

vervangen technische installaties en bedienings-, besturings- en bewakingssysteem

De Heinenoordtunnel renoveren, wat gaan we doen en wanneer?

Wilt u weten waarom we de tunnel moeten renoveren, wat we gaan doen en wat dat betekent voor de weggebruikers? Bekijk dan de animatie: Renovatie Heinenoordtunnel, wat gaan we doen en wanneer?

(Een animatie.) VOICE-OVER: In heel Zuid-Holland worden de komende jaren meerdere bruggen, sluizen en tunnels gerenoveerd. De Heinenoordtunnel in de A29 stamt uit 1969 en is als eerste tunnel aan de beurt. Dagelijks rijden er zo'n 110.000 voertuigen door de tunnel. Belangrijk dus dat deze ook in de toekomst beschikbaar blijft en veilig is. Om daarvoor te zorgen renoveren we de tunnel in 2023 en 2024. Tijdens de renovatie vervangen we de tunneltechnische installaties en systemen voor bediening, besturing en bewaking van de tunnel. We ontwikkelen hiervoor een standaardsysteem. Dit systeem kunnen we ook toepassen bij toekomstige tunnelrenovaties. Hierdoor wordt beheer en onderhoud eenvoudiger en efficiënter. De tunnel krijgt een middentunnelkanaal. Hierin komen een vluchtgang en onder andere de kabels van de tunnelinstallaties. Deze aanpassingen hebben veel voordelen: afsluitingen duren korter en de hinder wordt daardoor minder. Ook de constructie renoveren we. We repareren of vervangen onder andere delen van het beton en de hittewerende bekleding. We passen de lichtroosters aan, conserveren de zinkvoegen en vernieuwen ook het asfalt. De opvallende gele dienstgebouwen krijgen een nieuwe gevel, die beter in de omgeving past. In de meivakantie van 2023 en in de zomervakanties van 2023 en 2024 is de tunnel voor een langere periode in beide richtingen afgesloten. Daarnaast is de tunnel, verspreid over 2023 en 2024, ruim dertig weekenden en circa veertig nachten afgesloten, meestal in één rijrichting. Fietsers en voetgangers kunnen gewoon gebruik blijven maken van de Tweede Heinenoordtunnel. En nood- en hulpdiensten kunnen er bij spoedgevallen ook door. Als de tunnel afgesloten is, wordt het verkeer omgeleid. En we treffen maatregelen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld maatregelen die de capaciteit en doorstroming op omleidingsroutes verbeteren. We zetten speciale lijnbussen in, die door de Tweede Heinenoordtunnel gaan en we zorgen voor extra fietsponten. Ook gaan we met bedrijven in de regio in gesprek over wat zij kunnen doen. In de Hoeksche Waard doen we dit samen met de gemeente, provincie en het waterschap. Weggebruikers kunnen ook de hinder beperken. Bijvoorbeeld door niet te reizen als het niet hoeft of de bus of fiets te pakken als het kan. Na de renovatie is de Heinenoordtunnel weer helemaal klaar voor de toekomst. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2022.) RUSTIGE MUZIEK DIE STOPT

Bezoek ook de pagina Uitleg in beeld over de renovatie van de Heinenoordtunnel. Daar ziet u bijvoorbeeld hoe de tunnel er straks uit komt te zien.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Ja. Helaas kunnen we hinder voor het verkeer op de snelweg tijdens de renovatie in 2023 en 2024 niet voorkomen.

We nemen maatregelen om de hinder te beperken. Die werken alleen als mensen ook bereid zijn hun reisgedrag aan te passen. Hinder beperken doen we samen.

Ondanks dat moeten weggebruikers rekening houden met een reistijd die in de spits kan oplopen tot meer dan een uur. Reis niet of anders, als het kan, en check voor vertrek de actuele verkeerssituatie.

Meer over hinder en maatregelen

Tips om de file te vermijden

  • Werk thuis, als dat kan.
  • Neem wat vaker de fiets of het openbaar vervoer. In mei en augustus rijden er pendelbussen van/naar busstation Heinenoord en rijden de bussen naar het busstation vaker.
  • Reis als het kan buiten de spits (ook in het OV) of reis samen.
  • Plan als dat mogelijk is uw vakantie of vrije dagen tijdens de lange afsluiting.
  • Check de actuele verkeerssituatie voordat u vertrekt.

Als iedereen die dat kan, de files vermijdt of de weg niet op gaat, dan helpt dat de mensen die deze mogelijkheden niet hebben; mensen in vitale beroepen of logistieke dienstverleners. Zij kunnen dan zonder al te grote vertragingen hun bestemming bereiken.

Wanneer

Klaar: 2024
2021-2023

Voorbereiding uitvoering renovatie en bereikbaarheid

2023-2024

Start renovatie/einde renovatie

Deze planning is onder voorbehoud.

Renovatie Haringvlietbrug ook in 2023

In 2023 wordt ook de Haringvlietburg gerenoveerd en langdurig afgesloten. De Haringvlietbrug ligt ook in de A29, ongeveer 15 km ten zuiden van de Heinenoordtunnel. Tijdens die renovatie, kan de brug niet open voor de scheepvaart van 1 januari tot in het najaar van 2023. En vanaf 9 juni 22.00 uur is de Haringvlietbrug afgesloten voor al het wegverkeer (snelweg en parallelbaan). Dit duurt tot en met 28 juli, met een mogelijke uitloop tot en met 4 augustus.

Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug niet tegelijk dicht

We stemmen de afsluitingen van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel op elkaar af. De Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug zijn deze zomer niet tegelijk dicht. Meer informatie over de werkzaamheden, de hinder en de maatregelen vindt u op de projectpagina Renovatie Haringvlietbrug beweegbare deel.

Digitale Nieuwsbrief renovatie Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de renovaties, de afsluitingen, de maatregelen en alternatieven die er zijn om de hinder te beperken? Meld u dan direct aan voor de digitale nieuwsbrief.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bekijk hier de eerder verschenen nieuwsbrieven.

Facebook

De renovatie is ook te volgen via Facebook. De mensen die voor de renovatie aan het werk zijn, laten zien wat ze doen. U vindt hier informatie over de planning en tips over wat u kunt doen om de hinder tijdens de renovatie te beperken.

Documenten

Tunnelrenovaties in Zuid-Holland

De Heinenoordtunnel is 1 van de 8 tunnels in Zuid-Holland die worden gerenoveerd. De meeste tunnels in Zuid-Holland zijn in de tweede helft van de vorige eeuw of aan het begin van deze eeuw gebouwd. Om ze óók in de toekomst veilig en bereikbaar te houden, moeten we de tunnels renoveren.

Meer over de andere 7 te renoveren tunnels, vindt u op de projectpagina Tunnelrenovaties in Zuid-Holland.

Nieuws