Doelen en resultaten

De kust beschermt ons land tegen een overstroming uit zee. De duinen en het strand bieden ook ruimte aan natuur en zijn belangrijke plekken voor recreatie en drinkwaterwinning.

Rijkswaterstaat onderhoudt de kust, samen met de waterschappen. Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat de kustlijn op zijn plaats blijft door extra zand aan te brengen aan de kust. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van de waterkering en de duinen. Onderhouden we de kust niet, dan raken we een groot deel van ons land kwijt aan de zee.

Door wind, golven en stroming verdwijnt er meer zand van de kust dan er aangevoerd wordt. Eén van de maatregelen die we nemen om de kust veilig te houden, is door het strand en de duinen te versterken met behulp van zandsuppleties.

Kustlijnzorg

Sinds 1990 versterkt Rijkswaterstaat de kust met extra zand. Zo houden we de kustlijn op zijn plaats en zorgen we ervoor dat Nederland niet kleiner wordt. Ook kan de kust meegroeien met de huidige (gemeten) zeespiegelstijging. Zand sluit aan bij het natuurlijke karakter van onze kustlijn en is, zeker op de langere termijn, goedkoper dan het aanleggen van dijken. Ook de natuur en de recreatie hebben voordeel van het zand.

Met het Programma Kustlijnzorg suppleren we jaarlijks gemiddeld 10 miljoen m3 zand. Dit is vergelijkbaar met 7 keer voetbalstadion De Kuip tot de nok vol met zand. De inhoud van het voetbalstadion is 1,5 miljoen m3.

Zoveel zand is er nodig om de Nederlandse kust te onderhouden.

30 jaar Kustlijnzorg

Rijkswaterstaat beschermt Nederland tegen overstromingen. Dat doen we met structureel onderhoud van internationale allure. Zo versterken we de Nederlandse kust jaarlijks met gemiddeld 12 miljoen kubieke meter zand. (N.B. In 2022 is de opdracht aan Rijkswaterstaat veranderd naar gemiddeld 10 miljoen m3 zand.)

(Beeldtitel: 30 jaar Kustlijnzorg. Met zand de kustlijn in topconditie houden zodat Nederland beschermd blijft tegen de zee! Voice-over:) STUWENDE MUZIEK VOICE-OVER: Nederland strijdt al eeuwen tegen de Noordzee. Ja, wij Nederlanders zijn wereldberoemd om het buiten de deur houden van de Noordzee met duinen, dammen en dijken. (Een kustlandschap vanuit de lucht.) PETER GLAS: Duinen, dijken en Deltawerken, dat blijft het antwoord voor de veiligheid van onze delta. Ik kan iedereen die hier vlak bij de kust woont, zeggen: Jullie zitten echt veilig. Maar veiligheid is nooit gegarandeerd, dus we zijn ook kwetsbaar. (Brekende golven.) VOICE-OVER: We werken met de zee samen en moeten ons er soms tegen verdedigen. Dat doen we met waterbouwkundige wonderen als de Afsluitdijk en de Deltawerken. Maar de belangrijkste troef in ons treffen met het water zijn het strand en de duinen. We staan het strand en de duinen onvermoeibaar bij in hun onstuimige taak de zee buiten te houden. Dat doen we al dertig jaar vanuit het programma Kustlijnzorg. ANKIE BRUENS: Al 30 jaar beheren wij onze kust en dat doen we door te zorgen dat we voldoende zand hebben en daar steeds beter en meer inzicht in hebben en precies weten op welke plekken we hoeveel zand nodig hebben. Als wij zorgen dat we de hoeveelheid zand op peil houden dan hoeven we ons ook minder zorgen te maken om de toename van de hoeveelheid water van de Noordzee. Het succes van het Nederlandse kustbeheer zit in het ons richten op de goede zandvoorraad. VOICE-OVER: Onze belangrijkste verdedigingslinie krijgt heel wat te verwerken. Wind en stroming, bodemdaling en zeespiegelstijging. Een worstelpartij met de elementen die strand en duinen zonder onze hulp zouden verliezen. Maar dankzij Kustlijnzorg houden ze stand. ANNA SPRENKELING: Dankzij die Kustlijnzorg verdwijnen de duinen niet in de zee. De wind krijgt de kans om het duingebied te versterken in plaats van dat het verloren gaat. Vers zand stuift dus het gebied in en die dynamiek is van levensbelang voor 'n gezond duingebied vol diversiteit zoals duinviooltjes en parelmoervlinders. VOICE-OVER: We versterken de kustlijn ieder jaar met twaalf miljoen kubieke meter zand. Al dat zand beschermt Nederland tegen overstromingen vanuit zee en houdt ons veilig en droog. Maar het klimaat verandert. We krijgen steeds meer water te verduren door een hogere zeespiegel. Dankzij Kustlijnzorg zijn we daarop voorbereid. We doen al dertig jaar onderzoek en blijven onderzoeken hoe we Nederland veilig houden. (Diederik) VEERMAN: De Haagse duinen en het Scheveningse strand voelen als een thuis voor mij. Eb en vloed, stroming en wind bepalen eigenlijk elke dag weer opnieuw de grenzen en de oppervlakte van mijn natuursportschool. En omdat de kust in topconditie wordt gehouden kan ik mijn werk als PULLKA-trainer perfect uitvoeren. En het is langs en dankzij de kust dat ik mensen hier relaxter, energieker en sterker kan maken. (Peter) GLAS: We kijken ook naar de toekomst. Met het Deltaprogramma en met het Kennisprogramma Zeespiegelstijging om ook de opties voor de toekomst te verkennen en later om te kunnen zetten in een nieuwe aanpak, nieuwe projecten en nieuwe veiligheid. En zand blijft voor het handhaven van ons kustfundament ook de komende dertig jaar het antwoord. (Een zeehond.) VOICE-OVER: Dankzij het harde werken van heel veel mensen genieten we met een gerust hart van de zee. Al drie decennia houden we met trots onze kustlijn intact. En dat blijven we doen met eerbied voor onze geduchte tegenstander de prachtige, maar woeste Noordzee. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud.) RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT (Samen met de waterschappen houden we de kustlijn op z'n plek. Met ruimte voor de natuur, drinkwaterwinning, toerisme en recreatie. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2020.)