Kustlijnkaart

Rijkswaterstaat meet elk jaar waar de kustlijn op dat moment ligt. Aan de hand van de metingen van de laatste 10 jaar berekenen we de lineaire trend van de kustlijnligging.

Vanuit die trend leiden we af waar de kustlijn op 1 januari van het daaropvolgende jaar zal liggen. Deze positie vergelijken we vervolgens met de Basiskustlijn. De balkjes op de kaart geven aan wat de trend van de kustlijnontwikkeling is en hoe de kustlijn ligt vergeleken met die van de Basiskustlijn.

De actuele Kustlijnkaart 2023 wordt getoond.