Waar en wanneer voeren we kustonderhoud uit?

De duinen en stranden zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Door nieuw zand aan te brengen, blijft de kustlijn op natuurlijke wijze intact. Bekijk hier waar we werken.

Planning kustonderhoud per regio

Planning kustonderhoud per regio
WanneerWaarWat
Waddenkust
Mei - augustus 2023
Ameland-WestOnderhoud strand
September - eind 2023
Vlieland-Oost en Havenstrand
Onderhoud strand
Voorjaar 2024
Texel-ZuidwestOnderhoud strand
Hollandse kust
Voorjaar 2023 - eind 2024
Bergen-EgmondOnderhoud zeebodem
Mei 2022 - voorjaar 2024
HeemskerkOnderhoud zeebodem
September - eind 2023
ScheveningenOnderhoud strand
Deltakust
Mei - eind 2023OostgatOnderhoud zeebodem
2024-2025RenesseOnderhoud strand
2024-2025Schouwen-WestkopOnderhoud strand
2024-2025DomburgOnderhoud strand
2024-2025NieuwesluisOnderhoud strand
2024-2025CadzandOnderhoud strand

Op de kaartjes ziet u de locaties waar we de kust onderhouden door zandsuppleties. Klik op de gele vlakken voor meer informatie en de werkzaamheden op deze locaties.

Let op: de planning in de tabel hierboven geeft een indicatie. De werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van het weer: bij veel wind of hoge golven wordt er niet gewerkt.

Waddenkust

Hollandse kust

Deltakust

Waarom staan bij sommige werkzaamheden alleen jaartallen in de planning?

De werkzaamheden voor het kustonderhoud zijn ingepland tot 4 jaar vooruit. De laatste projecten uit het suppletieprogramma 2020-2023 voeren we nu uit. Vanaf 2024 werken we aan het suppletieprogramma 2024-2027.

We geven opdrachtnemers de tijd om de werkzaamheden uit te voeren binnen een periode van 2 jaar. Daardoor kunnen baggerbedrijven het werk efficiënt inplannen, vanwege de beschikbaarheid van materieel en schepen. Dat betekent lagere kosten voor het onderhouden van de kust.

Werkzaamheden Waddenkust

Ameland-West

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

Ruim 3 miljoen m3 zand

Waar

Op het strand van Ameland tussen strandpaal 1.2 en 4.6

Wie

Boskalis

Wanneer

Mei - september 2023

Waarom

De kust van Ameland-West slijt door golven, wind en stroming. Golven woelen zand los van de oever. Dit zand wordt vervolgens meegenomen door de sterke stroming door het zeegat tussen de Waddeneilanden en Terschelling. Met eerdere suppleties, recent nog in 2019 (2,4 miljoen m3) hebben we de kust op zijn plaats kunnen houden. Omdat de kust blijft slijten op deze plek, brengen we hier deze zomer opnieuw zand aan.

Vlieland-Oost en Havenstrand

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

1,5 miljoen m3 zand

Waar

Op het strand bij Vlieland-Oost en Havenstrand

Wie

Boskalis

Wanneer

Najaar 2023

Waarom

De kust van Vlieland-Oost slijt door golven, wind en stroming. Om de kust op zijn plaats te houden brengen we zand aan op het strand ter hoogte van Vlieland-Oost, tussen strandpaal 46 en 50, en op het Havenstrand tussen paal 54 en de jachthaven. Ook leggen we weer een zanddepot aan bij paal 54.

Texel-Zuidwest

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

810.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Texel Zuidwest, tussen paal 9 en 12

Wie

Boskalis

Wanneer

2023 - 2024

Waarom

Door nieuw zand aan te brengen op het strand houden we de kust van Texel-Zuidwest op zijn plaats. Met dit kustonderhoud zorgen we dat er ruimte blijft voor natuur en recreatie en dat het achterland beschermt blijft tegen de zee.

Werkzaamheden Hollandse kust

Bergen-Egmond

Wat

Vooroeversuppletie: we brengen zand aan op de zeebodem, vlak voor de kust

Hoeveel

1.400.000 m3 zand

Waar

Voor de kust van Bergen-Egmond, ter hoogte van strandpaal 3.2 tot 3.4 en van strandpaal 36.5 tot 39.5

Wie

Boskalis

Wanneer

Voorjaar 2023 - eind 2024

Waarom

Bij Bergen aan Zee en Egmond aan Zee steekt de kustlijn iets uit. Daardoor slijt de kust hier wat meer. In de afgelopen jaren hebben we hier extra zand aangebracht, zowel op het strand als op de zeebodem. Na een suppletie op de zeebodem in 2019 brengen we hier opnieuw extra zand aan, waarmee hier voorlopig weer voldoende zand ligt om de kustlijn op zijn plaats te houden.

Heemskerk

Wat

Vooroeversuppletie: we brengen zand aan op de zeebodem vlak voor de kust

Hoeveel

3 miljoen m3 zand

Waar

Voor de kust, ter hoogte van strandpaal 43 en 52

Wie

Van der Lee

Wanneer

Mei 2022 - maart 2024

Waarom

Bij Heemskerk hebben we al vaker zand gesuppleerd. In 2012 is de vooroever versterkt (1,6 miljoen m3) en in 2017 is er zand op het strand aangebracht (1,0 miljoen m3). Om de kustlijn te behouden, is er nu op enkele plaatsen weer zand nodig. Daarom brengen we in 2022-2024 weer zand aan op de zeebodem bij Heemskerk.

Scheveningen

Wat

Strandsuppletie: we spuiten zand op het strand

Hoeveel

700.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Scheveningen, van het havenhoofd tot net voorbij de pier

Wie

Van der Lee

Wanneer

Najaar 2023

Waarom

De kust van Scheveningen is versterkt met een dijk onder de boulevard. Hiervoor zijn het strand en de vooroever uitgebouwd in zee. Dit strand is belangrijk voor de veiligheid van de kust, maar golven, wind en stroming nemen telkens zand mee. Na een eerdere strandsuppletie in 2019, gaan we het strand van Scheveningen vanaf september 2023 opnieuw versterken met zand (400.000 m3).

Werkzaamheden Deltakust

Renesse

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

300.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Renesse tussen paal 30.1 en 45.4 (raaien 301 – 437)

Wie

Nog niet gegund

Wanneer

2024 - 2025

Waarom

De stranden ter hoogte van Renesse slijten voortdurend. Het zand wordt meegenomen via de geul die hier dicht langs de kust ligt. Na strandsuppleties in 2016 en 2019 gaan we hier in 2024-2025 opnieuw aan het werk voor het kustonderhoud. Tussen strandpaal 30.1 en 45.4 brengen we ca. 300.000 m3 zand aan om de kustlijn hier op zijn plaats te houden.

Schouwen Westkop

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

1.000.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Schouwen, tussen paal 11.6-15.8 (raaien 1164 – 1588)

Wie

Nog niet gegund

Wanneer

2024 - 2025

Waarom

Langs de westkust van Schouwen slijt de kust voortdurend, als gevolg van de sterke stroming door de geul het ‘Krabbengat’ voor het strand. We komen hier regelmatig terug voor het onderhoud van de kust.We brengen zand aan met behulp van strandsuppleties, eerder al in 2021 (760.000 m3 zand) en in 2024-2025 opnieuw (1.000.000 m3 zand). Ondanks het brede duingebied achter het strand, is er een nieuwe suppletie nodig om de kustlijn hier op zijn plaats te houden en de functies van het achterland, zoals drinkwaterwinning, te behouden.

Domburg

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

560.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Domburg, tussen paal 14.4 en 16.3 (raaien 1448 - 1632)

Wie

Nog niet gegund

Wanneer

2024 - 2025

Waarom

Bij Domburg ligt de kustlijn iets meer zeewaarts dan in de omgeving. Op die manier blijven de bebouwing op het duin en het aansluitende dijktraject beschermd. Doordat de kust hier uitsteekt, slijten strand en duinen echter ook meer. Daarom komen we hier regelmatig terug voor het onderhoud van de kust. In 2019 hebben we bij Domburg een strandsuppletie uitgevoerd (500.000 m3 zand). In 2024-2025 brengen we opnieuw meer zand aan op het strand van Domburg.

Oostgat

Wat

Suppletie geul: we brengen zand aan op de zeebodem, op een geul vlak voor de kust

Hoeveel

2,8 miljoen m3 zand

Waar

Voor de kust van Walcheren

Wie

Van Oord

Wanneer

Mei - eind 2023

Waarom

Het Oostgat is een geul vlak voor de kust van Walcheren. De geul wordt door de jaren heen steeds dieper en steiler. Om dit tegen te gaan, brengen we zand aan op de zeebodem, vlak voor de kust tussen Zoutelande en Westkapelle.

Nieuwesluis

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

325.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Nieuwesluis, tussen paal 1.6 en 3.5 (raaien 161 en 352)

Wie

Nog niet gegund

Wanneer

2024 - 2025

Waarom

In 2024-2025 komen we zand aanbrengen op het strand van Nieuwesluis (325.000 m3 zand). Door erosie van het strand aan te pakken, voorkomen we dat de strandhoofden beschadigd raken. Die zijn belangrijk voor de stabiliteit van het strand en de waterkering. Op deze locatie hebben we al vaker zand gesuppleerd, zowel op het strand als op de rand van de geul vlak voor de kust. In 2019 is hier 1.100.000 m3 zand op de zeebodem aangebracht om de geul minder diep te maken en zo de sterke stroming te verminderen. In 2024-2025 vullen we het strand aan met zand vanwege de erosie daar

Cadzand

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

600.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Cadzand, tussen paal 9.8 en 13.3 (raaien 985 en 1335)

Wie

Nog niet gegund

Wanneer

2024 - 2025

Waarom

De kust bij de Herdijkte Zwarte Polder is in 2010 versterkt. Voor de dijk is er een duin aangelegd en het strand is uitgebreid richting de zee. Rondom deze uitbouw is er meer erosie. Omdat het voor de veiligheid van de nieuwe waterkering belangrijk is dat hier voldoende zand aanwezig is, moeten we de kust hier regelmatig onderhouden. We brengen het zand meteen aan op het strand, vanwege de vorm van de zeebodem, maar ook in het belang van de natuur. De nieuwe strandsuppletie in 2024-2025 wordt vergelijkbaar met die in 2014 en 2019.