Waar en wanneer voeren we kustonderhoud uit?

De duinen en stranden zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Door nieuw zand aan te brengen, blijft de kustlijn op natuurlijke wijze intact. Bekijk hier waar we werken.

Planning kustonderhoud per regio

Planning kustonderhoud per regio
WanneerWaarWat
Waddenkust
Mei - september 2023
Ameland-WestOnderhoud strand
Najaar 2023
Vlieland-Oost en Havenstrand
Onderhoud strand
2023 - 2024
Texel-ZuidwestOnderhoud strand
Hollandse kust
Maart - juni 2023
CallantsoogOnderhoud strand
Voorjaar - najaar 2023
Bergen-EgmondOnderhoud zeebodem
Mei 2022 - halverwege 2024
HeemskerkOnderhoud zeebodem
Najaar 2023
ScheveningenOnderhoud strand
Deltakust
Mei - juni 2023Westkapelse ZeedijkOnderhoud strand
Mei - september 2023OostgatOnderhoud zeebodem
April - mei 2023Nieuwvliet-GroedeOnderhoud strand

Op de kaartjes hieronder ziet u de locaties waar we de kust onderhouden door zandsuppleties. Klik op de gele vlakken voor meer informatie en de werkzaamheden op deze locaties.

Let op: de planning in de tabel hierboven geeft een indicatie. De werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van het weer: bij veel wind of hoge golven wordt er niet gewerkt.

Waddenkust

Hollandse kust

Deltakust

Waarom staan bij sommige werkzaamheden alleen jaartallen in de planning?

De werkzaamheden voor het kustonderhoud zijn ingepland tot 4 jaar vooruit. De laatste projecten uit het suppletieprogramma 2020-2023 voeren we nu uit. Vanaf 2024 werken we aan het suppletieprogramma 2024-2027.

We geven opdrachtnemers de tijd om de werkzaamheden uit te voeren binnen een periode van 2 jaar. Daardoor kunnen baggerbedrijven het werk efficiënt inplannen, vanwege de beschikbaarheid van materieel en schepen. Dat betekent lagere kosten voor het onderhouden van de kust.

Werkzaamheden Waddenkust

Ameland-West

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

Ruim 3 miljoen m3 zand

Waar

Op het strand van Ameland tussen strandpaal 1.2 en 4.6

Wie

Boskalis

Wanneer

Mei - september 2023

Waarom

De kust van Ameland-West slijt door golven, wind en stroming. Golven woelen zand los van de oever. Dit zand wordt vervolgens meegenomen door de sterke stroming door het zeegat tussen de Waddeneilanden en Terschelling. Met eerdere suppleties, recent nog in 2019 (2,4 miljoen m3) hebben we de kust op zijn plaats kunnen houden. Omdat de kust blijft slijten op deze plek, brengen we hier deze zomer opnieuw zand aan.

Vlieland-Oost en Havenstrand

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

1,5 miljoen m3 zand

Waar

Op het strand bij Vlieland-Oost en Havenstrand

Wie

Boskalis

Wanneer

Najaar 2023

Waarom

De kust van Vlieland-Oost slijt door golven, wind en stroming. Om de kust op zijn plaats te houden brengen we zand aan op het strand ter hoogte van Vlieland-Oost en het Havenstrand, tussen strandpaal 46 en 50. Ook leggen we weer een zanddepot aan op het strand bij paal 54.

Texel-Zuidwest

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

810.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Texel Zuidwest, tussen paal 9 en 12

Wie

Boskalis

Wanneer

2023 - 2024

Waarom

Door nieuw zand aan te brengen op het strand houden we de kust van Texel-Zuidwest op zijn plaats. Met dit kustonderhoud zorgen we dat er ruimte blijft voor natuur en recreatie en dat het achterland beschermt blijft tegen de zee.

Werkzaamheden Hollandse kust

Callantsoog

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

800.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Callantsoog, tussen strandpaal 12.1 en 15

Wie

Van der Lee

Wanneer

Maart - juni 2023

Waarom

Bij Callantsoog zijn regelmatig suppleties nodig om de kustlijn te behouden. In 2019 hebben we ook al een strandsuppletie uitgevoerd (400.000 m3). In het voorjaar van 2023 komen we hier opnieuw het strand aanvullen, nu brengen we tweemaal zoveel zand aan (800.000 m3 zand).

Bergen-Egmond

Wat

Vooroeversuppletie: we brengen zand aan op de zeebodem, vlak voor de kust

Hoeveel

1.400.000 m3 zand

Waar

Voor de kust van Bergen-Egmond, ter hoogte van strandpaal 3.2 tot 3.4 en van strandpaal 36.5 tot 39.5

Wie

Boskalis

Wanneer

Voorjaar - najaar 2023

Waarom

Bij Bergen aan Zee en Egmond aan Zee steekt de kustlijn iets uit. Daardoor slijt de kust hier wat meer. In de afgelopen jaren hebben we hier extra zand aangebracht, zowel op het strand als op de zeebodem. Het meest recent deden we dit in 2019 (zeebodem). Dit zand is nog niet helemaal verdwenen. Met extra zand voor het onderhoud van de zeebodem ligt hier voorlopig voldoende om de kustlijn op zijn plaats te houden.

Heemskerk

Wat

Vooroeversuppletie: we brengen zand aan op de zeebodem vlak voor de kust

Hoeveel

3 miljoen m3 zand

Waar

Voor de kust, ter hoogte van strandpaal 43 en 52

Wie

Van der Lee

Wanneer

Mei 2022 - maart 2024

Waarom

Bij Heemskerk hebben we al vaker zand gesuppleerd. In 2012 is de vooroever versterkt (1,6 miljoen m3) en in 2017 is er zand op het strand aangebracht (1,0 miljoen m3). Om de kustlijn te behouden, is er nu op enkele plaatsen weer zand nodig. Daarom brengen we in 2022-2024 weer zand aan op de zeebodem bij Heemskerk.

Scheveningen

Wat

Strandsuppletie: we spuiten zand op het strand

Hoeveel

700.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Scheveningen, vanaf de pier tot het havenhoofd

Wie

Van der Lee

Wanneer

Najaar 2023

Waarom

De kust van Scheveningen is tussen 2009 en 2011 versterkt. Onder de boulevard is een dijk aangelegd en het strand en de vooroever zijn uitgebouwd in zee. Deze slijten nu door golven, wind en stroming. In 2019 is hier ook al een strandsuppletie uitgevoerd (400.000 m3). Voor de veiligheid van de kust wordt het strand in 2023 opnieuw opgehoogd, met nog meer zand.

Werkzaamheden Deltakust

Westkapelse Zeedijk

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

550.000 m3 zand

Waar

Op het strand bij de Westkapelse Zeedijk (Walcheren) van Baaiweg tot Hogeweg (tussen strandpaal 18 en 20)

Wie

Van Oord

Wanneer

Mei - juni 2023

Waarom

De Westkapelse Zeedijk is in 2008 versterkt. De kust is hierbij verhoogd en uitgebouwd naar zee. Daardoor slijt de kust hier sterk, onder invloed van stroming, golven en wind. Met suppleties houden we de dijk veilig, de afgelopen jaren zijn er al meerdere geweest op het strand en op de vooroever. In 2022-2023 brengen we weer zand aan op het strand.

Oostgat

Wat

Suppletie geul: we brengen zand aan op de zeebodem, op een geul vlak voor de kust

Hoeveel

2,8 miljoen m3 zand

Waar

Voor de kust van Walcheren

Wie

Van Oord

Wanneer

 Mei - september 2023

Waarom

Het Oostgat is een geul vlak voor de kust van Walcheren. De geul wordt door de jaren heen steeds dieper en steiler. Om dit tegen te gaan, brengen we zand aan op de zeebodem, vlak voor de kust tussen Zoutelande en Westkapelle.

Nieuwvliet-Groede

Wat

Strandsuppletie: we spuiten zand op het strand

Hoeveel

700.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Nieuwvliet-Groede, vanaf ‘t Killetje tot Zwarte Polder, paviljoen De Strandganger (tussen strandpaal 343 en 350)

Wie

Van Oord

Wanneer

April - mei 2023

Waarom

In 2019 is er ook al een strandsuppletie uitgevoerd bij Nieuwvliet en Groede, maar er blijkt meer zand nodig om de kustlijn te behouden. In 2022-2023 staat er een volgende suppletie gepland. Dan brengen we meer zand aan, om de erosie te kunnen compenseren.