Waar en wanneer voeren we kustonderhoud uit?

De duinen en stranden zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee. Door nieuw zand aan te brengen, blijft de kustlijn op natuurlijke wijze intact. Bekijk hier waar we werken.

Planning kustonderhoud per regio

Planning kustonderhoud per regio
WanneerWaarWat
Waddenkust
September - eind 2023
Vlieland-Oost en Havenstrand
Onderhoud strand
Maart - mei 2024
Texel-ZuidwestOnderhoud strand
Hollandse kust
Voorjaar 2023 - eind 2024
Bergen-EgmondOnderhoud zeebodem
Mei 2022 - voorjaar 2024
HeemskerkOnderhoud zeebodem
Deltakust
2024-2025RenesseOnderhoud strand
2024-2025Schouwen-WestkopOnderhoud strand
2024-2025DomburgOnderhoud strand
2024-2025NieuwesluisOnderhoud strand
2024-2025CadzandOnderhoud strand

Op de kaartjes ziet u de locaties waar we de kust onderhouden door zandsuppleties. Klik op de gele vlakken voor meer informatie en de werkzaamheden op deze locaties.

Let op: de planning in de tabel hierboven geeft een indicatie. De werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van het weer: bij veel wind of hoge golven wordt er niet gewerkt.

Waddenkust

Hollandse kust

Deltakust

Waarom staan bij sommige werkzaamheden alleen jaartallen in de planning?

De werkzaamheden voor het kustonderhoud worden steeds ingepland tot 4 jaar vooruit. De laatste projecten uit het suppletieprogramma 2020-2023 voeren we nu uit. Vanaf 2024 werken we aan het suppletieprogramma 2024-2027.

De startdatum van de werkzaamheden hangt af van de planning van de aannemers die deze uitvoeren. Zij krijgen s de tijd om dit te doen binnen een periode van 2 jaar. Opdrachtnemers kunnen hun werk dan efficiënt inplannen, vanwege de beschikbaarheid van materieel en schepen. Dat betekent lagere kosten voor het onderhouden van de kust.

Werkzaamheden Waddenkust

Vlieland-Oost en Havenstrand

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

1,5 miljoen m3 zand

Waar

Op het strand bij Vlieland-Oost en Havenstrand

Wie

Boskalis

Wanneer

September - eind 2023

Waarom

De kust van Vlieland-Oost slijt door golven, wind en stroming. Om de kust op zijn plaats te houden brengen we zand aan op het strand ter hoogte van Vlieland-Oost, tussen strandpaal 46 en 50, en op het Havenstrand tussen paal 54 en de jachthaven. Ook leggen we weer een zanddepot aan bij paal 54.

Texel-Zuidwest

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

810.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Texel Zuidwest, tussen paal 9 en 12

Wie

Boskalis

Wanneer

Maart - mei 2024

Waarom

Door nieuw zand aan te brengen op het strand houden we de kust van Texel-Zuidwest op zijn plaats. Met dit kustonderhoud zorgen we dat er ruimte blijft voor natuur en recreatie en dat het achterland beschermt blijft tegen de zee.

Werkzaamheden Hollandse kust

Bergen-Egmond

Wat

Vooroeversuppletie: we brengen zand aan op de zeebodem, vlak voor de kust

Hoeveel

1.400.000 m3 zand

Waar

Voor de kust van Bergen-Egmond, ter hoogte van strandpaal 32 tot 34 en van strandpaal 37 tot 39

Wie

Boskalis

Wanneer

Voorjaar 2023 - eind 2024

Waarom

Bij Bergen aan Zee en Egmond aan Zee steekt de kustlijn iets uit. Daardoor slijt de kust hier wat meer. In de afgelopen jaren hebben we hier extra zand aangebracht, zowel op het strand als op de zeebodem. Na een suppletie op de zeebodem in 2019 brengen we hier opnieuw extra zand aan, waarmee hier voorlopig weer voldoende zand ligt om de kustlijn op zijn plaats te houden.

Heemskerk

Wat

Vooroeversuppletie: we brengen zand aan op de zeebodem vlak voor de kust

Hoeveel

3 miljoen m3 zand

Waar

Voor de kust, ter hoogte van strandpaal 43 en 52

Wie

Gebr. Van der Lee

Wanneer

Mei 2022 - maart 2024

Waarom

Bij Heemskerk is er weer zand nodig om de kustlijn op zijn plaats te houden. Tussen 2022 en 2024. brengen we 3 miljoen m3 zand aan op de zeebodem bij Heemskerk. In 2012 is de vooroever versterkt (1,6 miljoen m3) en in 2017 is er zand op het strand aangebracht (1,0 miljoen m3).

Maasvlakte 2

Wat

Strand- en vooroeversuppletie: we brengen zand aan op het strand van de Maasvlakte 2 en op de zeebodem vlak voor de kust

Hoeveel

1.000.000 m3 zand

Waar

Op het strand van de Maasvlakte 2 (tussen raai 3.6 en 9.6) en onder water tussen raai 4.4 en 6,8)

Wie

Nog niet gegund

Wanneer

2024

Waarom

Bij de Tweede Maasvlakte brengen we zand aan op het strand en onder water. Hiermee houden we de in 2008 - 2013 aangelegde kustlijn in stand. Zo blijft het havengebied beschermd tegen de zee. Doordat het gebied ver uitsteekt in zee, is hier regelmatig onderhoud nodig. We voeren dit kustonderhoud uit in opdracht van Rijkswaterstaat regio West-Nederland-Zuid, dit valt niet onder het reguliere kustonderhoud uit het programma Kustlijnzorg.

Werkzaamheden Deltakust

Renesse

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

310.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Renesse tussen paal 30.1 en 45.4 (raaien 301 – 437)

Wie

Nog niet gegund

Wanneer

2024 - 2025

Waarom

De stranden ter hoogte van Renesse slijten voortdurend. Het zand wordt meegenomen via de geul die hier dicht langs de kust ligt. Na strandsuppleties in 2016 en 2019 gaan we hier in 2024 - 2025 opnieuw aan het werk voor het kustonderhoud. Tussen strandpaal 30.1 en 45.4 brengen we 310.000 m3 zand aan om de kustlijn hier op zijn plaats te houden.

Schouwen Westkop

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

1.000.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Schouwen, tussen paal 11.6-15.8 (raaien 1164 – 1588)

Wie

Nog niet gegund

Wanneer

2024 - 2025

Waarom

Langs de westkust van Schouwen slijt de kust voortdurend, als gevolg van de sterke stroming door de geul het ‘Krabbengat’ voor het strand. We komen hier regelmatig terug voor het onderhoud van de kust. We brengen zand aan met behulp van strandsuppleties, eerder al in 2021 (760.000 m3 zand) en in 2024-2025 opnieuw (1.000.000 m3 zand). Ondanks het brede duingebied achter het strand, is er een nieuwe suppletie nodig om de kustlijn hier op zijn plaats te houden en de functies van het achterland, zoals drinkwaterwinning, te behouden.

Domburg

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

560.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Domburg, tussen paal 14.4 en 16.3 (raaien 1448 - 1632)

Wie

Nog niet gegund

Wanneer

2024 - 2025

Waarom

Bij Domburg ligt de kustlijn iets meer zeewaarts dan in de omgeving. Op die manier blijven de bebouwing op het duin en het aansluitende dijktraject beschermd. Doordat de kust hier uitsteekt, slijten strand en duinen echter ook meer. Daarom komen we hier regelmatig terug voor het onderhoud van de kust. In 2019 hebben we bij Domburg een strandsuppletie uitgevoerd (500.000 m3 zand). In 2024-2025 brengen we opnieuw meer zand aan op het strand van Domburg.

Nieuwesluis

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

325.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Nieuwesluis, tussen de Kieweg en ’t Killetje (raai 230-421)

Wie

Nog niet gegund

Wanneer

2024 - 2025

Waarom

In 2024 - 2025 brengen we weer zand aan op het strand van Nieuwesluis (325.000 m3 zand). Door de erosie van dit strand aan te pakken, voorkomen we dat de strandhoofden beschadigd raken. Die zijn belangrijk voor de stabiliteit van het strand en de waterkering. Op deze locatie hebben we al vaker zand gesuppleerd, zowel op het strand als op de rand van de geul vlak voor de kust. Zo hebben we in 2019 voor de kust van Nieuwesluis 1.100.000 m3 zand op de zeebodem aangebracht om de geul minder diep te maken en zo de sterke stroming te verminderen.

Cadzand

Wat

Strandsuppletie: we brengen zand aan op het strand

Hoeveel

610.000 m3 zand

Waar

Op het strand van Cadzand, tussen tussen Cadzand haven en de Verdronken Zwarte Polder (raai 993-1335)

Wie

Nog niet gegund

Wanneer

2024 - 2025

Waarom

De kust bij de Herdijkte Zwarte Polder is in 2010 versterkt. Voor de dijk is er een duin aangelegd en het strand is uitgebreid richting de zee. Rondom deze uitbouw is er meer erosie. Omdat het voor de veiligheid van de nieuwe waterkering belangrijk is dat hier voldoende zand aanwezig is, moeten we de kust hier regelmatig onderhouden. We brengen het zand meteen aan op het strand, vanwege de vorm van de zeebodem.