Wat merk ik van het kustonderhoud

Als we zand aanbrengen op het strand, kan dit helaas overlast veroorzaken voor strandbezoekers, watersporters en de natuur. We nemen verschillende maatregelen om dit te beperken.

Afgesloten voor het publiek

Bij onderhoud op het strand is tijdens het opspuiten van het zand een deel van het strand afgesloten voor publiek. Tijdens de werkzaamheden rijden er zware machines rond, zoals bulldozers en shovels. Ook is er het risico dat er drijfzand ontstaat.

Het opgespoten strand is na het kustonderhoud tijdelijk weer breder en hoger. Het zand kan meer stuiven dan eerst. Maar dat is goed voor de veiligheid van de kust. Dankzij de wind kan het opgespoten zand zich verder verplaatsen en de duinen versterken.

Maatregelen op het strand

Om de hinder voor strandbezoekers en strandpaviljoens te beperken bij werkzaamheden op het strand, sluiten we een zo klein mogelijk gebied af (circa 150 - 200 meter breed). De rest van het strand blijft toegankelijk. U kunt het werkterrein dan meestal passeren aan de kant van de duinen of de boulevard. Een enkele keer is het strand te smal en moet u omlopen.

We werken in principe niet in het hoogseizoen (juli en augustus) op het strand. De andere maanden werken we meestal 7 dagen per week dag en nacht door. Hierdoor kunnen we werkzaamheden zo snel mogelijk afronden. Bij het werkvak en bij de strandopgangen informeren we bezoekers met borden over de werkzaamheden.

Hinder op zee

Tijdens de werkzaamheden liggen er 1 of meer baggerschepen voor de kust. Daar storten ze het zand op de zeebodem. Of spuiten het zand naar het strand via een dikke persleiding. Surfers, zeilers en schippers moeten hier op een veilige afstand (300 m of verder) omheen varen. Vaar niet tussen het schip en het strand door, hier ligt de persleiding in het water.

Bezoekers van het strand en watersporters houden we op de hoogte via informatieborden bij de strandopgangen. Schippers informeren we over de werkzaamheden met berichten aan de scheepvaart.

Hinder voor de natuur

Rijkswaterstaat houdt bij het kustonderhoud zoveel mogelijk rekening met de natuur aan de kust. Het opzuigen en opspuiten van zand kan overlast veroorzaken voor de planten en dieren die in het water, op de zeebodem en op het land aan de kust leven. We proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te beperken door beschermde natuur te ontzien.

Tijdens het broedseizoen blijven we uit de buurt van broedende vogels en plekken waar ze hun voedsel zoeken. Ook werken we niet in de buurt van zogende zeehonden en drooggevallen zandplaten.