Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

Het versterken van de kust kan overlast veroorzaken voor strandbezoekers, watersporters en de natuur. We nemen verschillende maatregelen om dit te beperken.

Hinder op het strand

Bij onderhoud op het strand is tijdens het opspuiten van het zand een deel van het strand afgesloten voor publiek. Tijdens de werkzaamheden bestaat namelijk het risico dat drijfzand ontstaat. Ook rijden er zware machines rond, zoals bulldozers en shovels. Bij onderhoud van de zeebodem is er geen overlast voor strandbezoekers.

Op en nabij opgespoten stranden kan zand bij harde wind meer stuiven dan normaal. Voor de strandbezoekers is dit niet prettig, maar het is noodzakelijk voor de natuur in het duingebied. Het zorgt ervoor dat het opgespoten zand zich op een natuurlijke manier verplaatst en de duinen versterkt.

Maatregelen

Om bij werkzaamheden op het strand de hinder voor strandbezoekers en strandpaviljoens te beperken, sluiten we een zo klein mogelijk gebied af. De rest van het strand is gewoon toegankelijk. Ook zijn er passeerstroken langs het werkterrein.

Bovendien werken we in principe niet in het hoogseizoen (juli en augustus) op het strand. De andere maanden werken we dag en nacht door, 7 dagen per week, zodat de werkzaamheden zo snel mogelijk zijn afgerond. Bij de strandopgangen informeren we bezoekers met borden over de werkzaamheden.

Hinder op zee

Tijdens de werkzaamheden liggen 1 of meerdere baggerschepen voor de kust, die zand storten of opspuiten. Surfers, zeilers en schippers moeten hier op een veilige afstand omheen varen.

Maatregelen

We informeren schippers over de werkzaamheden met berichten aan de zeevaart. Watersporters houden we op de hoogte via informatieborden bij de strandopgangen.

Hinder voor de natuur

Het opzuigen en opspuiten van zand kan overlast veroorzaken voor de dieren die in het water en op het strandleven en de planten die er groeien. We proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te beperken.

Maatregelen

We spuiten geen zand op tijdens het broedseizoen als er mogelijk bedreigde vogelsoorten broeden en we blijven op afstand van plekken waar beschermde trekvogels hun voedsel zoeken. Ook werken we niet in de buurt van zogende zeehonden en drooggevallen zandplaten.