Kustonderhoud

Waarom

  • De duinen en stranden zijn onze belangrijkste bescherming tegen de zee.
  • Door de wind, zee en stroming verdwijnt er zand van de kust.
  • Ook verliezen de stranden terrein door de stijgende zeespiegel.
  • Door nieuw zand aan te brengen, blijft de kustlijn op natuurlijke wijze intact.

Alle doelen en resultaten

Hoe

circa 12 miljoen m³ extra zand versterkt jaarlijks de kustlijn

Heb ik last van de werkzaamheden?

Onderhoud voor de kust geeft geen hinder voor strandbezoekers. Tijdens het opspuiten van zand op het strand wordt een deel van het strand afgesloten. Schepen en watersporters moeten op veilige afstand van de baggerschepen blijven.

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Op de kaarten hieronder zie je de verschillende locaties waar we kustonderhoud gaan uitvoeren. Klik op de gele vlakken voor meer informatie en tijdsperiode per locatie.

kustlijnzorg-waddenkust Vlieland midden Texel noord Texel midden Texel zuidwest
Kustlijnzorg Hollandse kust Julianadorp
Kustlijnzorg Deltakust Goeree noordwest Schouwen Westkop Westkapelle - Zoutelande Nieuwesluis Dishoek - Vlissingen

Meer over planning en aanpak

Vraag en antwoord

Waarom legt Rijkswaterstaat geen dijken aan in plaats van steeds zand te storten?

Zand opspuiten is goedkoper dan het aanleggen van dijken en is gemakkelijk aan te brengen. Bovendien sluit zand aan bij het natuurlijke karakter van de zee, het strand en de duinen.

Waar komt het zand voor het kustonderhoud vandaan?

Het zand komt van de Noordzeebodem, zo’n 10 km van de kust. Soms gebruiken we zand dat we winnen bij het verbreden of verdiepen van vaargeulen.

Toon alle vragen

Nieuws

Meer nieuws