Zuidwestelijke Delta: herstelproject zeegras

Waarom

  • Zeegras komt van nature voor in de Zuidwestelijke Delta, maar is inmiddels bijna helemaal verdwenen.
  • Voor herstel van natuur en waterkwaliteit is het belangrijk dat het zeegras weer terugkomt.
  • Wortelstelsels zorgen voor een sterkere en hogere zeebodem, waardoor er minder kans op kusterosie ontstaat.
  • Vanuit de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 zet Rijkswaterstaat zich in voor zeegrasherstel.

Bekijk alle doelen en resultaten

Hoe

onderzoek doen naar kansrijke locaties en aanplantmethoden op basis van systeemkennis en monitoring

actieve aanplant van zeegras in het Grevelingenmeer. Actieve aanplant in het Veerse meer hangt af van onderzoek naar kansrijke locaties

Heb ik last van de werkzaamheden?

De zeegrasherstelwerkzaamheden leveren naar verwachting geen overlast op.

Wanneer

Klaar: 2027
Mei (jaarlijks)

Planten zeegrasvelden.

Juni - oktober (jaarlijks)

Monitoren zeegrasvelden.

Oktober - februari (jaarlijks)

Evaluatie succes- en faalfactoren.
Ontwikkelen plannen en voorbereiding voor het volgende jaar.

Nieuws

Onderliggende pagina