Herstelprojecten zeegras Waddenzee & Zuidwestelijke Delta

Waarom

  • Zeegras komt van nature voor in de Nederlandse wateren, maar is in de meeste delen verdwenen.
  • Voor herstel van natuur en waterkwaliteit is het belangrijk dat het zeegras terugkomt.
  • Rijkswaterstaat werkt samen met verschillende organisaties aan een meerjarige aanpak om zeegras permanent terug te krijgen in de Waddenzee en Zuidwestelijke Delta.

Bekijk alle doelen en resultaten

Hoe

Onderzoek doen naar kansrijke locaties en aanplant methoden op basis van systeemkennis en monitoring

Actieve aanplant van zeegras

Heb ik last van de werkzaamheden?

De zeegrasherstelwerkzaamheden leveren naar verwachting geen overlast op.

Voor vaarverkeer geldt bijzondere voorzichtigheid in verband met zeegrasproefvelden 20 x 30 m afgebakend door PVC buizen 20 cm boven het maaiveld. De inlichtingen met de center posities van de zeegrasproefvelden zijn te downloaden via Vaarweginformatie.

Wanneer

Klaar: 2027
2023 - 2027

In zowel de Waddenzee als de Zuidwestelijke Delta zaaien of planten we jaarlijks zeegras. We monitoren de resultaten en evalueren de succes- en faalfactoren. Op basis daarvan maken we een plan voor het volgende jaar.

Wat is zeegras?

Zeegras komt van nature voor in Nederland. In het verleden waren de zeegrasvelden in de Waddenzee en de Zuidwestelijke Delta duizenden hectaren groot.
Het uiterlijk lijkt op dat van gras (vandaar de naam), maar zeegras is een fonteinkruid. Het zijn de enige vaatplanten in onze streken die in zeewater groeien. Groot en klein zeegras is een beschermde plant op grond van de Flora- en Faunawet.

Nieuws

Onderliggende pagina's