Planning

Op deze pagina vindt u de planning voor het onderzoek naar de water- en bodemkwaliteit van het Veerse Meer.

Wanneer

Klaar: 2023
2020

• Uitbreiding meetprogramma chloride, temperatuur en zuurstof;

• Klimaatrobuustheidsonderzoek.

2021

• Start onderzoek;

• Ophalen zorgen, behoeften en ideeën in omgeving;

• Monitoringsproject hoeveelheid wieren en soorten;

• Visuele opnames waterbodem;

• Water- en stoffenbalans;

• Zuurstofmetingen ondiep water gedurende de zomer.

2022

• Probleemanalyse en haalbaarheidsstudie mogelijke maatregelen;

• Watersysteemrapportage en -analyse.

2023

• Afronden systeemanalyse en -rapportage;

• Bepalen vervolgstappen.

Deze planning kan nog veranderen.