Onderzoek water- en bodemkwaliteit Veerse Meer

Onderzoek water- en bodemkwaliteit Veerse Meer

Waarom

  • De bodem- en waterkwaliteit en natuur in het Veerse Meer ontwikkelen zich niet goed.
  • In 2019 en 2020 was er sprake van vissterfte. In diepere delen van het meer vinden we witte bacteriematten op de bodem en in warme perioden treedt er zuurstofloosheid op.
  • Onderzoek moet zicht geven op de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen.
  • In vervolg daarop werken we eventueel verdere maatregelen uit.

Alle doelen en resultaten

Hoe

onderzoek naar water- en bodemkwaliteit en natuur, op 17 locaties temperatuur zoutgehalte en zuurstof meten

Heb ik last van werkzaamheden?

De onderzoeken die worden uitgevoerd leiden niet tot overlast.

Wanneer

Klaar: 2023
2022

• Probleemanalyse en haalbaarheidsstudie mogelijke maatregelen;

• Watersysteemrapportage en -analyse.

2023

• Afronden systeemanalyse en -rapportage;

• Bepalen vervolgstappen.

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk hier de hele planning

Documenten

Op deze pagina vindt u onderzoeken die Rijkswaterstaat heeft uitgevoerd en gepubliceerd over het Veerse Meer.

Nieuws