Vuurtoren Noordwijk door de jaren heen

De vuurtoren van Noordwijk is al 100 jaar niet meer weg te denken uit het Zuid-Hollandse dorp. De vuurtoren heeft door de jaren heen een hoop meegemaakt en heeft inmiddels een rijk verleden met meerdere functies.

Tijdens Open Monumentendag 2023 was de vuurtoren vanbinnen te bekijken.

De roerige beginjaren

In het jaar 1200 vestigden de allereerste vissers zich in Noordwijk. De visserij groeide gestaag en de vissers hadden een gids nodig om veilig terug naar huis te keren. In 1444 besloot de kerk dat het tijd was om een vuurbaak te bouwen.

Een zogeheten 'vuurboetstoker' moest ervoor zorgen dat het vuur op de vuurbaak bleef branden. Maar deze baak vereiste aanzienlijke financiële middelen en daarom werd er een plan bedacht om de kosten te dekken. Vanaf 1616 deden de vissers jaarlijks een bijdrage, gebaseerd op de hoeveelheid vis die ze hadden gevangen. 

Zo hielpen ze samen om de vuurbaak te onderhouden en zo hun eigen veiligheid te waarborgen.

Van vuurbaak naar vuurtoren

Helaas kende de glorieuze periode van de visserij in Noordwijk een achteruitgang. Tegen het einde van de 19e eeuw was de vloot geslonken tot slechts 16 schepen. In 1913 was de visserij volledig verdwenen uit het dorp. Maar dit betekende niet dat er geen schepen meer voeren.

In 1922 werd daarom begonnen met de bouw van een indrukwekkende vuurtoren. De toren kreeg een glazen lichthuis, uitgerust met geavanceerde scheepvaart- en luchtvaartoptiek. Het licht van deze vuurtoren was zo helder dat het wel van 33 km ver te zien was. Na hard werk en toewijding werd op 1 augustus 1923 het licht voor het eerst ontstoken.

Van vuurtoren naar kustwachtstation

In de jaren 30 onderging de vuurtoren een renovatie, zoals het aanbrengen van een witte pleisterlaag om lekken van water te voorkomen. Maar het meest significante moment kwam in 1953 toen de vuurtoren een nieuwe functie kreeg: het werd een kustwachtstation. Op 15 m hoogte werd een uitkijklokaal gebouwd, waar 24/7 3 mannen wisselende diensten draaiden om de kust te bewaken.

Automatisering van de vuurtoren

Tot 1988 werd de vuurtoren altijd bemand om zijn cruciale taken uit te voeren. Maar toen werd de technologie geavanceerder en de bediening geautomatiseerd. Toch verloor de vuurtoren nooit zijn betekenis. 

Hij blijft daar staan, als een getuige van het rijke verleden van Noordwijk, een symbool van veiligheid en een herinnering aan de dappere vissers die ooit de zee trotseerden in de zoektocht naar een overvloedige vangst.