Nieuwsbericht

Effecten zeer droog voorjaar steeds zichtbaarder

Gepubliceerd op: 10 mei 2022 - Laatste update: 12 mei 2022, 10:48

Het kan niemand ontgaan zijn: het is droog in Nederland. We houden daarom, samen met alle waterpartners, de situatie nauwlettend in de gaten en nemen maatregelen waar nodig. Zo wordt in veel gebieden extra water vastgehouden en worden waterpeilen verhoogd. Zoals bij het IJsselmeer, waar het peil op dit moment met 5 cm wordt verhoogd.

Het IJsselmeergebied beslaat een oppervlakte van zo’n 1800 km2. Door het peil daar nu met 5 cm te verhogen, vergroten we de zoetwatervoorraad met circa 100 miljoen m3 water. Het IJsselmeer is onze nationale regenton. Als we overstromingen willen voorkomen wordt overtollig water afgevoerd via de spuisluizen bij de Afsluitdijk. Maar vanwege de extreme droogte worden die sluizen nu juist dichtgehouden.

Extra watervoorraad

Door het waterpeil op dit moment alvast omhoog te brengen, creëren we een extra watervoorraad voor als het straks echt te droog wordt. Vanwege het broedseizoen en de verwachting voor de Rijnaanvoer, is verdere peilopzet van het IJsselmeer en het Markermeer nog niet nodig.

Weinig neerslag

Sinds begin maart is geen neerslag van betekenis gevallen. Ook de komende weken wordt weinig neerslag verwacht. Dat zorgt er voor dat de bovengrond droog is, vooral in het zuiden van het land. De grondwaterstanden dalen, met name op de hoge zandgronden.

Grote rivieren lager dan gemiddeld

De Rijn en de Maas hebben een lagere afvoer dan gemiddeld in mei. Mogelijk komt de afvoer van de Rijn eind deze week onder 1400 m3/s bij Lobith. Op dit moment is er voldoende water beschikbaar om in de watervraag te voorzien.

Droogtemonitor

De actuele stand van zaken rond de droogte is bij te houden via onze online droogtemonitor. De droogtemonitor is een product van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Hierin werken we samen met de Waterschappen, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin.