Interview

Regulier onderhoud Heinenoordtunnel gaat door tijdens renovatie

Gepubliceerd op: 23 maart 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:04

In 2023 en 2024 renoveert aannemerscombinatie Savera III (bestaande uit Dura Vermeer, Dynniq en SPIE) de Heinenoordtunnel. Tot die tijd zitten we niet stil. Naast het voorbereiden van de renovatie gaat het reguliere onderhoud aan de tunnel altijd door, ook tijdens de renovatie.

Wiljan Noordhoek, Service Manager voor het reguliere onderhoud bij Savera III: ‘De tunnel moet veilig en beschikbaar blijven.’ Savera III heeft het vast onderhoud overgenomen van de vaste onderhoudsaannemer. Zo werkt er maar 1 aannemer in de tunnel en die is ook verantwoordelijk voor de veiligheid en beschikbaarheid.

Reinigen, controleren en testen

Verkeer moet de Heinenoordtunnel veilig kunnen gebruiken. Daarom gaat het regulier onderhoud ook in de komende periode gewoon door, vertelt Noordhoek. ‘Dat doen we, zoals de afgelopen jaren zo’n 6 keer per jaar en zo veel mogelijk ’s nachts, meestal in de nacht van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag. Dan is er minder verkeer op de weg en ondervinden zo min mogelijk weggebruikers hinder van de afsluitingen.'

'Het gaat de komende jaren vooral om klein onderhoud. Van het reinigen van verlichting, camera’s, asfalt, pompputten, goten en wanden tot het controleren van putdeksels en hulppostkasten en het testen van de ventilatoren, vluchtdeuren, verkeerslichten, omroepinstallatie, slagbomen en brandblusinstallatie.’

Onderhoud blijft belangrijk

Ook monitoring van technische installaties hoort bij het reguliere onderhoud. Noordhoek: ‘We testen regelmatig of alle installaties in de tunnel nog goed werken. Is dat niet het geval, dan lossen we die storingen op. Er komen met de renovatie van de Heinenoordtunnel veel veranderingen aan. Onder andere passen we de brandblusinstallaties aan. Tijdens een inspectie in 2021 werd geconstateerd dat de brandblusinstallaties niet op alle punten op orde waren.

Dat hebben we hersteld, daar kan je niet mee wachten tot bij de renovatie. Het doel van de onderhoudswerkzaamheden is dus om de bestaande installaties zo lang mogelijk intact te houden en ervoor te zorgen dat de tunnel tot aan de renovatie veilig gebruikt kan worden. Daarom blijft onderhoud de komende jaren belangrijk.’

Regulier onderhoud na renovatie

Na de renovatie voldoet de tunnel aan de nieuwste en laatste veiligheidseisen. ‘Groot onderhoud aan de technische installaties en van de civiele constructies, zoals de wanden en lichtroosters, is dan voorlopig niet meer nodig’, aldus Noordhoek. Regulier onderhoud gaat natuurlijk ook na de renovatie door.

Meer nieuws A29: renovatie Heinenoordtunnel