Nieuwsbericht

Start voorbereidingen verwijdering populieren langs de N246 ter hoogte van Buitenhuizen

Gepubliceerd op: 7 februari 2022 - Laatste update: 8 februari 2022, 08:44

Dinsdag 8 februari 2022 start Rijkswaterstaat met de voorbereidingen voor het verwijderen van 240 populieren langs de provinciale weg N246 ter hoogte van Buitenhuizen.

De populieren zijn op leeftijd (60-70 jaar), waardoor ze kwetsbaar zijn bij harde wind. Bomen en takken kunnen afsterven en op de openbare weg vallen.

Onacceptabele risico’s

Dit levert onacceptabele risico's op voor weggebruikers. Voor de veiligheid laat Rijkswaterstaat de populieren verwijderen. De populieren zijn een herkenbaar en geliefd onderdeel in het landschap. Op de plek van de verwijderde populieren komen dan ook weer bomen en ander groen terug.

Voorbereidingen

Vanaf 8 februari wordt er tussen 7.00 uur en 18.00 uur gewerkt aan de voorbereidingen. Er worden onder andere op het schouwpad aan de kanaalzijde rijplaten geplaatst om de ondergrond te beschermen. En vanaf maandag 14 februari volgen er wegafzettingen om een veilige werkplek te creëren.

Verwijderen populieren

Vanaf maandag 14 februari start het verwijderen van de populieren. Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. De kapwerkzaamheden vinden plaats vanaf de kanaalzijde en duren tot 28 februari. Het kan gebeuren dat de omgeving enige geluidshinder ervaart.

Hinder wegverkeer en wandelaars

Het verkeer op de N246 ondervindt tussen 14 en 28 februari van 9.00 tot 15.00 uur enige hinder. Om de bomen veilig te verwijderen en de veiligheid van het verkeer te waarborgen, wordt er telkens een kort deel van de rijstrook richting Zaanstad afgezet, waar op dat moment aan de bomen gewerkt wordt.

Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer langs de werkzaamheden te leiden. Het verkeer moet rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Het wandelpad langs het kanaal is gedurende de werkzaamheden gesloten.

Flora en fauna

Het verwijderen van de populieren gebeurt zorgvuldig en onder ecologische begeleiding. De begroeiing van 2 à 3 meter hoog rond de bomen blijft behouden, waardoor het verwijderen van de bomen geen negatieve effecten heeft op dieren die verblijven in de struiken. Zoals bijvoorbeeld de hermelijn.

Er wordt gewerkt buiten het broedseizoen en met gebruik van rijplaten, om de natuuroever en het er naast gelegen grasland te sparen.

Herbeplanting

Op de plek van de verwijderde populieren komen weer bomen terug. De populieren worden gecompenseerd met meer dan 300 inheemse bomen: zwarte populier, ratelpopulier, noorse- en veldesdoorn, els, ruwe- en zachte berk, haagbeuk, wintereik, zoete kers, wilde appel, lijsterbes, winterlinde. Ook worden er 7 soorten heesters geplant. Hiermee wordt de biodiversiteit verrijkt.

Op initiatief van Kontakt Milieubeheer Zaanstreek worden mogelijkheden benut om het vrijkomende hout te gebruiken voor takkenrillen en broedplaatsen voor wilde bijen en andere mogelijkheden om de natuur in de directe omgeving te versterken. De gemeente Zaanstad is hierbij ook nauw betrokken.