Nachtelijke verkeershinder Kooybrug en Balgzandbrug (N99); 15 - 16 december 2021

Werkzaamheden

Nachtelijke verkeershinder Kooybrug en Balgzandbrug (N99); 15 - 16 december 2021

Gepubliceerd op: 13 december 2021

Rijkswaterstaat voert in de nacht van 15 op 16 december testen uit aan de Kooybrug en in de nacht van 16 op 17 december 2021 aan de Balgzandbrug (N99). Zowel de Kooybrug als de Balgzandbrug zijn daarom 1 nacht in beide richtingen afgesloten.

Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Lokaal verkeer wordt ter plaatse met behulp van borden omgeleid. De scheepvaart ondervindt geen hinder van deze werkzaamheden.

Aan het begin van de maand waren beide bruggen ook afgesloten wegens werkzaamheden. Destijds was er sprake van regulier onderhoud. Tijdens de afsluiting deze week worden FIT-testen uitgevoerd. FIT staat voor ‘Functionele Inspecties en Testen’. Met deze jaarlijkse testen kijken we naar de technische staat van de bruggen.

Afsluitingen en omleidingsroutes

De Kooybrug is in beide richtingen afgesloten van woensdag 15 december 23.00 uur tot donderdag 16 december 07.00 uur.

  • Verkeer vanaf de autoweg N99 (Den Oever) wordt omgeleid via de N249 en N248 naar De Stolpen en de autoweg N9 richting Den Helder.
  • Verkeer vanaf de N250 (Den Helder) wordt omgeleid via de N9 naar De Stolpen en de N248 en N249 richting Den Oever.

De Balgzandbrug is in beide richtingen afgesloten van donderdag 16 december 23.59 uur tot vrijdag 17 december 05.00 uur.

  • Verkeer vanaf de N99 (Den Helder) wordt omgeleid via de N249, N248 en de snelweg A7 richting Den Oever.
  • Verkeer vanaf de N99 (Den Oever) wordt omgeleid via de N99, A7 en de N248 richting Den Helder.

Parallelbaan

De parallelbaan blijft gedurende de afsluitingen toegankelijk voor (brom)fietsers en landbouwvoertuigen. Dat geldt ook voor lijndiensten en voor nood- en hulpdiensten.

Hinder beperken

Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Zo bundelen we onze werkzaamheden in één stremming per brug en vinden de werkzaamheden in de nacht plaats wanneer er minder verkeer op de weg is.

Meer informatie werkzaamheden Kooybrug en Balgzandbrug

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de website Rijkswaterstaat Verkeersinformatie of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).