In beeld

Hoe Rijkswaterstaat bijdraagt aan duurzame laadinfra langs de snelweg

Gepubliceerd op: 29 oktober 2021 - Laatste update: 6 december 2021, 09:01

Om klimaatverandering tegen te gaan, moet de CO2-uitstoot omlaag. We moeten schoner en efficiënter gaan reizen. Een kans voor Rijkswaterstaat hierbij is om samen met de aanbieders van laadpalen en de netbeheerders, de uitrol van snelladers te faciliteren. Het gaat daarbij om het zorgen voor duidelijkheid over waar, wanneer en hoeveel laadpalen er komen.

In onderstaande video over duurzame mobiliteit leggen Gerben Passier (senior adviseur duurzame mobiliteit) en Sten Heijnis (programmamanager hernieuwbare energie) uit hoe het mes voor hen aan 2 kanten snijdt. Door goed samen te werken en de ruimte langs snelwegen slim te benutten, draagt Rijkswaterstaat bij aan zowel het opwekken als de afname van duurzame energie voor elektrische voertuigen. Tegen lagere maatschappelijke kosten.

VOICE-OVER: Het klimaat verandert. En met een samenleving die op volle kracht draait, staat de leefbaarheid steeds meer onder druk. Om vrij te kunnen blijven bewegen, moeten we schoner en efficiënter gaan reizen. Om duurzame mobiliteit mogelijk te maken, worden er andere eisen gesteld aan de wateren en wegen die Rijkswaterstaat beheert. In deze video leggen we uit hoe Rijkswaterstaat werk maakt van duurzame mobiliteit. (Beeldtitel: Duurzame mobiliteit. Laadinfra op verzorgingsplaatsen. Gerben Passier en Sten Heijnis:) OPGEWEKTE JINGLE GERBEN PASSIER: De CO2-uitstoot moet omlaag, ook van mobiliteit. Je zult in de toekomst steeds meer elektrische voertuigen op de weg zien, zowel personen- als vrachtauto's. Daarom hebben we meer laadpunten nodig, ook langs de snelweg. STEN HEIJNIS: Het opladen van de voertuigen kost elektriciteit. Als we die elektriciteit produceren met fossiele brandstoffen, dan leidt dat alsnog tot CO2-uitstoot en daarom hebben we meer duurzame energie nodig in de vorm van wind- en zonne-energie. (De wieken van windturbines draaien snel rond.) PASSIER: Rijkswaterstaat beheert de snelwegen en we kunnen bijdragen aan de transitie naar duurzame mobiliteit door te zorgen voor voldoende snelladers langs die snelwegen. Een kans hierbij voor Rijkswaterstaat is om samen met netbeheerders en aanbieders van laadpalen de uitrol te faciliteren. Belangrijk hierbij is te zorgen voor duidelijkheid over waar, wanneer en hoeveel laadpalen er komen. HEIJNIS: Rijkswaterstaat kan met haar ruimte langs snelwegen een bijdrage leveren aan het opwekken van wind- en zonne-energie. Om deze energie aan het stroomnet te kunnen leveren, zijn elektriciteitskabels nodig. Als we dit slim combineren, dan hoeven er minder kabels de grond in en daarmee kunnen de maatschappelijke kosten omlaag. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rwsduurzamemobiliteit.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2021.) RUSTIGE MUZIEK

Duurzame mobiliteit bij Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt al jaren aan een vlotte en veilige doorstroming op de weg en het water. De CO2-uitstoot van al die verplaatsingen heeft negatieve impact op het klimaat. Het mobiliteitssysteem draait allang niet meer alleen om bereikbaarheid over de weg. Slimme en schone mobiliteit is minstens zo belangrijk. Rijkswaterstaat speelt als beheerder van netwerken en strategisch areaal een belangrijke rol in de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem. We versnellen, verankeren en jagen aan. Zodat Nederland op een duurzame manier bereikbaar blijft.

Meer informatie over duurzame mobiliteit bij Rijkswaterstaat vind je op de website Duurzame mobiliteit. Op deze website vind je praktijkvoorbeelden, handvatten en instrumenten en beleidsinformatie over duurzame mobiliteit. Ook is de website een naslagwerk voor rapporten en documenten rondom duurzame mobiliteit.