Natuurherstel in uiterwaarden Waal een stap dichterbij; gemeenten leggen voorontwerp bestemmingsplan ter inzage

Nieuwsbericht

Natuurherstel in uiterwaarden Waal een stap dichterbij; gemeenten leggen voorontwerp bestemmingsplan ter inzage

Gepubliceerd op: 9 september 2021, 17:55

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland werken als partners al een lange tijd aan natuurherstel in het gebied rondom de Waal. De Waal bij de dorpen Wamel, Dreumel en Heerewaarden wordt zo ingericht dat de natuur zich optimaal herstelt van de ingrepen die in de loop van de tijd in het rivierengebied zijn gedaan.

Met 263 ha nieuwe natuur ontstaat een aaneengesloten natuurgebied van maar liefst 455 ha. Het voorontwerp bestemmingsplan voor deze plannen ligt van donderdag 9 september tot en met woensdag 20 oktober 2021 ter inzage bij de gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel.

Veerkrachtige riviernatuur

Onderdeel van het ontwerp zijn 5 nieuwe nevengeulen, kleine 'extra rivieren' die parallel aan de Waal lopen. Deze geulen zijn perfecte paai-, broed- en opgroeiplaatsen voor de vissen, vogels, en planten die zich thuis voelen in de Waal.

Ook keert ooibos (bos dat op natuurlijke wijze ontstaat) terug in het gebied. En door water na hoogwaterperiodes langer vast te houden in de uiterwaarden, ontstaan in het voorjaar nattere gebieden. Zo kunnen bijzondere planten en dieren zich goed ontwikkelen. De uiterwaarden komen er gevarieerder uit te zien en de biodiversiteit zal flink toenemen.

Profiteren van lokale kennis

De partners hebben veelvuldig contact gehad met de omgeving. Omwonenden van de uiterwaarden en maatschappelijke organisaties hebben meegedacht en meegepraat over het ontwerp. Zo is optimaal gebruik gemaakt van de lokale kennis, bijvoorbeeld door kenmerken van de historische rivierstructuur in het ontwerp te brengen.

Inloopavonden voor iedereen

Ook over het voorontwerp bestemmingsplan is de wens om zoveel mogelijk reacties te verzamelen. Daarom worden er inloopavonden georganiseerd waar iedereen welkom is om het voorontwerp van het bestemmingsplan te komen bekijken en erop te reageren.

Deze zijn op:

  • Dinsdag 28 september 2021 van 18.30 - 21.00 uur in 't Centrum Dreumel, Rooijsestraat 48 in Dreumel.
  • Donderdag 30 september 2021 van 18.30 - 21.00 uur in Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, Langestraat 38 in Heerewaarden.

Vanwege de geldende coronamaatregelen moeten belangstellenden zich aanmelden door een e-mail te sturen. Hierna ontvangt u meer informatie.