Nieuwsbericht

Zonnevelden bij op- en afritten A7 tussen Hoorn en Den Oever

Gepubliceerd op: 1 juni 2021, 09.33 uur - Laatste update: 6 oktober 2023, 14.30 uur

Langs de snelweg A7 worden 4 op- en afritten voorzien van zonnevelden. Het gaat om Wognum (10), Abbekerk (10a), Medemblik (11) en Middenmeer (12). In de openbare inschrijving voor realisatie start in het najaar van 2021.

De zonnevelden leveren een bijdrage aan de overstap naar schone energie. Door het dubbel ruimtegebruik van de op- en afritten wordt efficiënt omgegaan met de schaarse ruimte. Naar verwachting zullen in de nabije toekomst meer op- en afritten langs de snelweg A7 van zonnevelden worden voorzien.

Provincie Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon, gemeente Medemblik, het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier en het Rijk hebben het project zorgvuldig voorbereid. In het voortraject zijn onder andere veiligheid voor het wegverkeer, technische mogelijkheden en beperkingen en landschappelijke inpassing onderzocht. Uitgangspunt bij de realisatie is dat rekening wordt gehouden met de natuur en zorgvuldige inpassing in het landschap.

Meedenken en meedelen

In de openbare inschrijving wordt aandacht besteed aan zowel procesparticipatie als financiële participatie. Marktpartijen moeten aangeven hoe zij de omgeving betrekken en hoe zij invulling geven aan de mogelijkheid om financieel deel te nemen aan het zonneproject. Financiële participatie wordt gestimuleerd, maar de invulling ervan wordt door de markt gedaan.

Onderdeel van Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord

De te realiseren zonnevelden zijn onderdeel van de regionale plannen voor energietransitie. Deze staan in de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES). Meer informatie daarover staat op de website energieregio Noord-Holland Noord. De landelijke doelstelling is dat in 2030 70% van de stroom uit hernieuwbare bronnen komt. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord.

Meervoudig benutten van rijksgrond

De op- en afritten zijn onderdeel van het rijkswegennet. Dit type locaties leent zich voor meervoudig ruimtegebruik: het heeft een functie ten behoeve van het wegverkeer en kan tegelijkertijd plaats bieden aan een zonneveld. In het pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond wordt hiermee ervaring opgedaan. Langs snelwegen, op en om sluizencomplexen, op baggerdepots en langs vaarwegen worden de mogelijkheden onderzocht voor opwekking van zonne- en windenergie.

De 4- op en afritten van de A7 zijn de eerste in een groter aantal. Op meer plekken langs de A7, maar ook op andere snelwegen, worden in de toekomst naar verwachting zonnevelden gerealiseerd. Meer informatie hierover vindt u in dit document ‘Ruimtelijke samenhang en energieopwekking langs de A7'.

Informatiebijeenkomsten

In de omgeving is een (online) informatiebijeenkomst georganiseerd om de plannen toe te lichten en recht te doen aan de specifieke situaties in de 2 gemeenten.