Veilige gaslevering garantie bij verbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide

Interview

Veilige gaslevering garantie bij verbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide

Gepubliceerd op: 26 april 2021

Door de verbreding van de A2 moet de gastransportleiding op 6 locaties onder en naast de A2 worden verlegd door de Gasunie. Het gaat om delen van het regionale transportleidingennet (RTL). Dat is een hogedrukleiding met een doorsnede van 35 cm.

De leiding kruist op meerdere plekken de A2 om woonkernen en bedrijven aan beiden zijden van de A2 van gas te voorzien. Verlegging van de gastransportleiding gebeurt technisch veilig en duurzaam. De werkzaamheden vinden plaats in 2021 en 2022. Tijdens de werkzaamheden blijft de gaslevering continu en veilig gegarandeerd.

Hendri Timmerman is tracébeheerder bij de Gasunie: ‘Ook als er in de toekomst in de nabijheid van de gasleiding wordt gewerkt, is het belangrijk dat de veiligheid gewaarborgd blijft. Daarom moeten we de ligging van de gasleiding zo duurzaam mogelijk maken. Door de verbreding van de A2 is het noodzakelijk om op 6 locaties de gasleiding te verleggen. We leggen de nieuwe gasleiding óf dieper in de grond óf op meer afstand van de straks verbrede A2.

Boren en sleuven

Waar de gasleiding onder de A2 door kruist, worden aan weerszijden van de A2 tijdelijke werkputten aangelegd om te boren en de nieuwe gasleiding naar de andere kant te manoeuvreren. ‘Dat gebeurt in het geval van de locaties bij Echt en Roosteren op ongeveer 2 m diepte. Voor de 2 locaties bij Born gebruiken we een andere boortechniek op een diepte van ongeveer 10 m. Waar de gasleiding parallel loopt aan de A2 wordt deze verlegd. Op deze locaties ligt de leiding gemiddeld 1 m diep. Hier graven we een sleuf voor de nieuwe leiding en koppelen we de nieuwe leiding op de bestaande leiding’, aldus Hendri Timmerman van de Gasunie.

De 6 locaties van noord naar zuid

  1. Ter hoogte van afslag 45 bij Echt-Havenweg kruist de leiding de A2 (boring en sleuf);
  2. Zuidoost Ophoven; bij de Geleenbeek-corridor ligt de leiding parallel aan de A2 (sleuf);
  3. In de compartimentsdijk net boven Oost-Roosteren ligt de leiding parallel aan de A2 (sleuf);
  4. Roosteren ter hoogte van de op- en afrit ten noorden van de Holtum - Noordweg; de leiding kruist hier de A2 maar ligt ook deels parallel aan de A2 (boring en sleuf);
  5. Born; ter hoogte van afrit 49 (bij VDL) kruist de leiding de A2 (boring);
  6. Born-Limbricht; ten noorden van de Sittarderweg kruist de leiding de A2 (boring).

Planning

Momenteel worden detailberekeningen van de verschillende delen van de gasleiding gemaakt waar en hoe diep ze moeten komen te liggen. Daarnaast wordt informatie verzameld over de bodem waarin de gasleidingen komen te liggen. Als alle gegevens, vergunningen en overeenkomsten compleet en afgesloten zijn start het verleggen.

De verleggingen op de locaties 1, 3 en 5 worden dit jaar uitgevoerd. En volgend jaar zijn de verleggingen op locaties 2, 4 en 6 aan de beurt. De gaslevering blijft tijdens alle werkzaamheden aan de leiding doorgaan en de veiligheid is gegarandeerd.

Meer nieuws A2: wegverbreding Het Vonderen - Kerensheide