Nieuwsbericht

Nieuwe bomen en struiken langs het Schelde-Rijnkanaal

Gepubliceerd op: 8 december 2020 - Laatste update: 8 december 2020, 12:09

Rijkswaterstaat plant de komende weken (december 2020) duizenden nieuwe bomen en struiken langs het Schelde-Rijnkanaal. Zij komen in de plaats van de populieren die de afgelopen winter vanwege de veiligheid zijn gerooid en uitgedund. Met de aanplant krijgen natuur en landschap een stevige impuls.

De nieuwe bomen en struiken komen op de landtong tussen het Schelde-Rijnkanaal en het Spuikanaal. Deze landtong is zo’n 6 kilometer lang. Over het kanaal en de landtong lopen de snelweg A58, de N289 en het spoor. De bomen die er stonden waren zo’n 50 jaar oud en in slechte conditie. Ze waaiden om of braken af, terwijl ze langs een drukbevaren scheepvaartroute stonden en er ook veelvuldig gefietst wordt.

8 hectare

De bomen hebben een belangrijke functie in het landschap en het hele ecologische systeem. Niet onbelangrijk is dat de bomen ook dienen als windscherm voor het scheepvaartverkeer op het kanaal. Daarom is een omvangrijk herplantplan gemaakt. Er komen duizenden nieuwe bomen en struiken van verschillende soorten. Denk aan veldesdoorn, haagbeuk, ratelpopulier, lijsterbes, hazelaar, meidoorn, sleedoorn en liguster.

Ook komen er 370 ‘laanbomen’ als esdoorn, iep en populier. Dit zorgt voor meer variatie in het landschap en is goed voor de aanwezige dieren in het gebied. Zo zijn de bomen onderdeel van een vleermuisroute. Uiteraard wordt er buiten het broedseizoen gewerkt. In bomen die zijn blijven staan zijn kunstnesten geplaatst.

Uitdunning

Tegelijkertijd met de nieuwe aanplant wordt op de noordzijde van het middeneiland een bescheiden uitdunning uitgevoerd. Er staat hier al gemengde beplanting met onder andere eiken en populieren. Zo zorgen we ervoor dat de beplanting zich in de toekomst beter kan ontwikkelen.

Nieuw leven

Bijzonder aan het project is dat het hout van de gekapte bomen zorgt voor nieuw leven; met de opbrengst is nieuwe beplanting gekocht en het hout wordt gebruikt voor bijvoorbeeld meubels of papier.