Nieuwsbericht

Wantijbrug kan weer tientallen jaren mee

Gepubliceerd op: 30 november 2020 - Laatste update: 24 november 2021, 14:43

Na een renovatie van iets meer dan 11 maanden is de Wantijbrug in de N3 klaar voor de toekomst. Rijkswaterstaat heeft de beweegbare brugdekken vervangen voor zwaardere dekken met geluiddempende onderkant.

Daarnaast heeft de brug een nieuw systeem voor bediening, besturing en bewaking gekregen. Ook is het beton gerepareerd. Voor de veiligheid tijdens het werk was de Wantijbrug begin dit jaar ruim 10 weken afgesloten. Sinds 3 april 2020 kon het wegverkeer weer over de brug rijden. En uiterlijk 1 februari 2021 hervat Rijkswaterstaat de bediening voor de scheepvaart.

Rik van der Linden, wethouder gemeente Dordrecht:

‘De afsluiting van de Wantijbrug op 20 januari staat bij ons allemaal nog op het netvlies. Een noodzakelijke, maar voor onze stad enorm ingrijpende maatregel. Het heeft veel gevraagd van de flexibiliteit en het geduld van onze inwoners en bedrijven. Maar samen hebben we ervoor gezorgd dat de stad zo goed mogelijk bereikbaar is gebleven. We zijn blij dat de Wantijbrug nu klaar is. En als eind volgend jaar het onderhoud van de N3 erop zit, kan de weg er weer jaren tegenaan.’

Suzan Vos, directeur netwerkmanagement Rijkswaterstaat:

‘Rijkswaterstaat moet de komende jaren veel verouderde bruggen, tunnels, viaducten en sluizen renoveren of vervangen. De Wantijbrug was als 1e brug in Zuid-Holland aan de beurt. Het was een technisch uitdagend project met veel impact op de omgeving. Ik wil met name de gemeenten Dordrecht en Papendrecht, de Verkeersonderneming, het Platform Samen Bereikbaar en onze zakelijke partners Volkerbrug, Siemens Mobility en TNO bedanken voor hun inzet om dit project tot een succes te maken en de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Ook dank aan de inwoners en bedrijven van Dordrecht en Papendrecht die tijdelijk anders zijn gaan reizen of thuiswerken mogelijk maakten. De opgedane ervaring is van grote waarde voor toekomstige renovaties. Als Rijkswaterstaat zijn we er trots op dat in deze brug voor het eerst een standaard systeem is toegepast voor de bediening dat herbruikt kan worden voor andere bruggen.’

Lange afsluiting voor autoverkeer

De 2 beweegbare delen van de Wantijbrug (de vallen) vertoonden slijtage door de toegenomen belasting door het vrachtverkeer en moesten vervangen worden door zwaardere brugdekken. Daarvoor moest de kelder van de brug versterkt worden. Vanwege de veiligheid mocht er tijdens het werk 2,5 maand geen auto- en vrachtverkeer over de brug rijden.

Maatregelen

Om hinder te beperken is veel communicatie ingezet en een uitgebreid pakket aan mobiliteitsmaatregelen. Na 2 drukke 1e weken reisden 20.000 van 70.000 dagelijkse automobilisten over de brug niet meer met de auto. Zij hebben thuisgewerkt of gekozen voor een alternatief zoals fiets of e-bike, openbaar vervoer (bus, trein, waterbus) al dan niet gestimuleerd door de aangeboden probeeracties voor het openbaar vervoer en e-bikes of acties van de werkgever.

Laatste loodjes

Hierna was de renovatie nog niet klaar. Er is hard doorgewerkt om de kelder te versterken, nieuwe bewegingswerken te installeren en het systeem voor de bediening van de brug te testen.
Daarnaast zijn eind juli 2020 de nieuwe brugdekken ingehesen. De werkzaamheden aan de brug in de autoweg N3 vielen deels samen met het groot onderhoud aan de N3 dat nog tot eind 2021 doorloopt.

Bediening voor scheepvaart

De Wantijbrug is technisch gereed om te kunnen bedienen voor het scheepvaartverkeer. Omdat de brug, inclusief de bediening, geheel nieuw is, moeten de monteurs en bedienaars opgeleid en getraind worden en moet er een CE-markering worden aangevraagd. Naar verwachting zal de bediening van de brug voor de hoge scheepvaart uiterlijk 1 februari 2021 worden hervat.

Vervangen brugdekken

Een spannende mijlpaal in de totale renovatie was het vervangen van de beweegbare delen van de brug, de zogenoemde vallen. Deze operatie is in 2 weekenden uitgevoerd.

‘Het 1e weekend in juli 2020 was het spannendst’, aldus Peter Franken, projectmanager Rijkswaterstaat. ‘De 2 beweegbare delen vertoonden slijtage door de toegenomen belasting door het vrachtverkeer en moesten vervangen worden. De hele operatie was tot op de minuut gepland en alles werkte mee om ze exact op de goede plek te krijgen.’ Van het vervangen van de vallen is een compilatie gemaakt.

De vallen zelf zijn zwaarder uitgevoerd dan de oude vallen en hebben een geluiddempende onderkant die Volkerbrug ontworpen heeft samen met TNO. De nieuwe vallen zijn hierdoor stiller dan de oude als het verkeer eroverheen rijdt.

Van tientallen systemen naar 1 systeem

Bij de tunnels, bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat zijn in de loop van de tijd steeds verschillende technieken en systemen toegepast voor de bediening. Monteurs en bedienaars hebben te maken met tientallen systemen met elk hun eigen gebruiksaanwijzing.

Bij de Wantijbrug hebben experts van Volkerbrug, Siemens Mobility en Rijkswaterstaat een standaardsysteem ontworpen voor de bediening, besturing en bewaking van de brug. Dit kan later ook worden toegepast bij andere bruggen die gerenoveerd worden zoals de Van Brienenoordbrug, Brug over de Noord en de Haringvlietbrug. Dat betekent dat Rijkswaterstaat de bruggen overal op dezelfde manier kan beheren, bedienen en onderhouden, wat veel efficiënter is dan nu. In de toekomst zullen de (vaar)weggebruikers hierdoor minder hinder ondervinden van brugstoringen omdat Rijkswaterstaat deze met de standaardsystemen sneller kan oplossen.

Grote onderhoudsopgave

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, viaducten, sluizen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden.

Door renovatie of vervanging werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generatie(s). Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme en duurzame technieken. Rijkswaterstaat werkt bij deze onderhoudsopgave samen met bijvoorbeeld provincies, gemeenten en marktpartijen. Naast de Wantijbrug worden er nog 12 andere bruggen, 8 tunnels en 10 wegen in Zuid-Holland vervangen of gerenoveerd.