Ingenieursbureau helpt Rijkswaterstaat met opstellen realisatiecontract A2 Het Vonderen – Kerensheide

Nieuwsbericht

Ingenieursbureau helpt Rijkswaterstaat met opstellen realisatiecontract A2 Het Vonderen – Kerensheide

Gepubliceerd op: 27 oktober 2020 - Laatste update: 27 oktober 2020, 12:25

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV ondersteunt het technische team van Rijkswaterstaat sinds 1 september 2020 bij het project A2 Het Vonderen – Kerensheide.

Projectleider Jeroen van Beers van Royal HaskoningDHV legt uit wat het ingenieursbureau precies doet: ‘Wij moeten zorgen dat er een duidelijk contract wordt opgesteld, waarmee een aannemer geselecteerd wordt die het werk gaat uitvoeren.

Het ingenieursbureau kijkt vooral naar de technische kant, maar dat moet je wel heel ruim opvatten weet Van Beers. ‘Techniek gaat bijvoorbeeld over voldoende ruimte voor bruggen en viaducten, ruimte voor vluchtstroken en ecologische voorzieningen, maar ook over veilige faseringen tijdens de bouw en zo min mogelijk hinder tijdens de uitvoering.

Rekening houden met omgeving

Het technisch- en omgevingsteam van Rijkswaterstaat is nu bezig met het ophalen van alle wensen van belanghebbenden. Van Beers en zijn team gaan kijken of de wensen haalbaar zijn binnen het project. Zij schrijven daarnaast en een honoreringsadvies. ‘Het is niet mogelijk om alle wensen in te willigen. Bijvoorbeeld omdat het technisch niet mogelijk is, of omdat belangen met elkaar botsen’, aldus Van Beers.

Goede aanbieding

Al het werk dat nu wordt gedaan is erop gericht de inschrijvende aannemers voor de realisatie te helpen een goede aanbieding in te dienen. Alleen zo is een goede realisatie mogelijk, rekening houdend met de belangen van de weggebruikers en omwonenden. Dat is de reden waarom de eisen worden opgesteld, maar ook waarom er nog onderzoek nodig is. Van Beers: ‘Binnenkort gaan we al het veld in om geotechnisch onderzoek te doen. We gaan met sondeerwagens (zware voertuigen op rupsbanden) de opbouw en het draagvermogen van de grond bepalen. Op die manier willen we inschrijvers zo veel mogelijk informatie meegeven.'

Naast geotechnisch onderzoek, komt er ook onderzoek naar niet gesprongen explosieven, dier en milieu en asbest.

1 team

De ingenieurs van Royal HaskoningDHV worden onderdeel van het Rijkswaterstaat-team. Van Beers: ‘We werken geïntegreerd binnen het technisch team van Rijkswaterstaat. Zo zijn de lijntjes kort en kunnen we snel schakelen. Normaal gesproken zouden we bij Rijkswaterstaat op kantoor in Den Bosch werken. Door corona gaat dat even niet. We kunnen elkaar nog steeds goed bereiken, maar het maakt het samenwerken soms iets lastiger.