Uitzending Zembla donderdag 24 september 2020

Nieuwsbericht

Uitzending Zembla donderdag 24 september 2020

Gepubliceerd op: 24 september 2020, 11:28

Donderdagavond 24 september 2020 besteedt televisieprogramma Zembla opnieuw aandacht aan het granulietdossier. In de aankondiging van Zembla is de inhoud van de uitzending te lezen. Zembla schetst een beeld waarin Rijkswaterstaat zich niet herkent en geeft op een aantal punten een onjuiste weergave van de feiten.

Zo stelt Zembla dat Rijkswaterstaat en het ministerie niet de waarheid zouden spreken en niet integer zouden hebben gehandeld. Uit diverse onafhankelijke onderzoeken blijkt dat granuliet goed en veilig te gebruiken is. Daarnaast is in de Kamerbrief van 17 april 2020 een uitgebreid overzicht gegeven van de totstandkoming van de herbevestiging van het besluit dat granuliet als grond moet worden gezien. De inhoudelijke argumenten die daaraan ten grondslag lagen zijn uitvoerig beschreven in de brief aan de Tweede Kamer van 5 maart 2020.

Belang van de asfaltindustrie

In de aankondiging van de uitzending is te lezen dat de asfaltindustrie een belang heeft bij het toepassen van granuliet. Bij de beoordeling van meldingen voor het toepassen van granuliet wordt echter niet gekeken naar de herkomst van het materiaal. Oftewel: het bedrijfs- of industriebelang speelt bij die beoordeling geen rol. Het wettelijke toetsingskader (Besluit Bodemkwaliteit) is wel relevant. Als het materiaal en de beoogde gebruik voldoen aan die wettelijke eisen, kan het materiaal op de beoogde locatie worden toegepast.

Druk

In reactie op een eerdere uitzending van Zembla hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat erkend dat de interne discussie over of granuliet als grond of bouwstof moeten worden gezien, te lang heeft geduurd. Er is echter geen druk vanuit de directeur-generaal van Rijkswaterstaat uitgeoefend op de discussie over de vraag of granuliet als grond of bouwstof zou moeten gezien. Dat is ook te lezen in het onafhankelijke rapport van de heer Kuijken dat op 18 september 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Eerdere uitzending

Het item is een vervolg op een eerdere uitzending van Zembla van februari 2020. In dit online dossier is terug te lezen dat granuliet goed en veilig te gebruiken is. Op maandag 21 september heeft Zembla een aantal vragen gesteld aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Deze vragen zijn op dinsdag 22 september beantwoord. De antwoorden zijn hier (PDF, 150 kB) te lezen.