Verleggen petrochemische pijpleiding: minder impact met horizontale boringen [Verleggen petrochemische pijpleiding]

Nieuwsbericht

Verleggen petrochemische pijpleiding: minder impact met horizontale boringen [Verleggen petrochemische pijpleiding]

Gepubliceerd op: 23 juli 2020

Door het verbreden van de snelweg A2 moet tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide zo’n 8 km petrochemische pijpleiding worden verlegd. In mei 2020 zijn de werkzaamheden hiervoor volgens planning gestart.

Nieuw binnen het project is dat een paar kilometer van het traject via horizontaal gestuurde boringen wordt aangelegd. En dat heeft belangrijke voordelen voor de natuur en de omgeving.

De werkzaamheden lopen keurig op schema’, vertelt bedrijfsleider Koevoets van bouwbedrijf Denys Nederland. ‘De eigenaar en beheerder van de pijpleiding, PPS-pipelines, heeft de grondeigenaren benaderd en afspraken gemaakt. Het werkterrein is afgezet, de materialen liggen klaar en we zijn gestart met het aan elkaar lassen van de leidingstukken.

Minder impact met boringen

De nieuwe pijpleiding wordt op 2 manieren aangelegd: via open sleuven en via horizontaal gestuurde boringen (HDD). Bij HDD-boringen trekt een boorinstallatie de vooraf aan elkaar gelaste pijp als een soort tuinslang door het geboorde gat door de grond heen. Koevoets: ‘Met deze laatste werkwijze hebben we minder impact op de ecologie van het gebied én op de omgeving dan bij open sleuven. Dat is prettig voor landeigenaren, want hun grond hoeft niet open. En ook voor het verkeer, want de kans op stremmingen is kleiner op deze plaatsen in het traject.’ Inmiddels zijn er 2 boringen succesvol uitgevoerd en de komende weken zullen de overige worden uitgevoerd.

Toch wordt niet op het hele traject gebruikgemaakt van HDD-boringen. Dat heeft ten eerste met de kosten te maken, maar ook met de ruimte die je nodig hebt. Koevoets: ‘De hele leidingstreng die de grond in gaat, moet je vooraf aan elkaar lassen. Zo’n lange leiding moet je wel op het land kwijt. Daar is niet altijd ruimte voor.’

Veilig werken

Het coronavirus heeft niet voor vertraging gezorgd, maar had wel gevolgen voor de bouwlocatie. Want daar zijn tot oktober 2020 bijna 20 mensen continu aan het werk. Koevoets vertelt: ‘Veilig werken staat altijd voorop. En dat is maatwerk: onze lassers hebben bijvoorbeeld altijd al adembescherming. Maar andere collega’s moeten soms ook dichter dan 1,5 m bij elkaar werken, dus zij hebben extra persoonlijke beschermingsmiddelen gekregen. Ook zijn ruimere kleedruimtes gemaakt en hebben we extra aandacht voor hygiëne in de keet- en vergaderruimten.

De bedrijfsleider is tevreden met het verloop van het project: ‘Het werk verloopt in goede harmonie met de omgeving en met de stakeholders, zoals de gemeenten, de provincie en de waterschappen. We hebben met alle partijen veel energie in een zorgvuldige voorbereiding gestoken en dat werpt nu zijn vruchten af. Daar ben ik blij om.

De werkzaamheden duren nog tot oktober 2020.

Meer nieuws A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide