Gedeputeerde Mackus blij met verbreding verkeersader in smalste deel Nederland [Mackus blij met verbreding verkeersader A2]

Interview

Gedeputeerde Mackus blij met verbreding verkeersader in smalste deel Nederland [Mackus blij met verbreding verkeersader A2]

Gepubliceerd op: 23 juli 2020

Gedeputeerde Hubert Mackus van Landbouw, Landschap en Mobiliteit tekende eind 2019 samen met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) symbolisch het tracébesluit voor de verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide. Hij praat over het belang van de verbreding voor de provincie Limburg.

De verbreding is een mijlpaal voor de belangrijke verkeersader in het smalste deel van Nederland’, vertelt Mackus. ‘Juist omdat het in het smalste deel van Nederland is, kregen we nooit veel aandacht op de MIRT-agenda. Daarom vonden we het nodig om ook zelf een bijdrage te doen.’ De provincie betaalt € 35 miljoen mee aan de verbreding.

Goede samenwerking

Hubert Mackus is dan ook blij met het tracébesluit. Daarnaast is hij ook blij met de goede samenwerking. ‘Tussen de provincie en Rijkswaterstaat is er sprake van een open cultuur. We vinden elkaar makkelijk en werken constructief samen.’ Ook met andere bestuurlijke partners verloopt de samenwerking naar tevredenheid. ‘Vooral het omgevingsmanagement heeft daarin een belangrijke rol.'

Grondverwerving

Het moment dat de eerste schop daadwerkelijk de grond in gaat, komt steeds dichterbij. In de voorbereiding zit een deel van het werk in het verwerven van de benodigde gronden. Het gaat vooral om agrarische percelen en enkele bedrijventerreinen en woningen. Hubert Mackus: ‘Daar had ons grondbedrijf een belangrijke rol in. Omdat we vooruitkijkend op de verbreding al gronden aan konden kopen, hadden we meer armslag. Voor burgers en boeren in het gebied konden we het makkelijker maken vanwege het feit dat er met ruilgronden gewerkt kon worden.’

Als de verbreding daadwerkelijk van start gaat, heeft de provincie vooral een rol in het beperken van de hinder voor omwonden en weggebruikers. ‘Met diverse partners zoals Rijkswaterstaat en ProRail werken we aan een overkoepelende aanpak’, vertelt de gedeputeerde. ‘We kijken naar onderhouds- en nieuwbouwwerkzaamheden op Zuid-Nederlandse schaal. Die stemmen we op elkaar af, zodat diverse projecten niet in elkaars vaarwater zitten.’

Uitbreiding VDL Nedcar

Een groot ander project is de uitbreiding van VDL Nedcar in Born. Die werkzaamheden staan los van de verbreding van de A2, maar Nedcar ligt wel pal langs de snelweg. ‘Dat vergt uiteraard een goede samenwerking. In december bespreken we het provinciaal inpassingsplan daarvoor in de Provinciale Staten.’

Meer nieuws A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide