Webinars over voortgang van het project A4 Haaglanden–N14 op 25, 26 en 28 mei 2020

Nieuwsbericht

Webinars over voortgang van het project A4 Haaglanden–N14 op 25, 26 en 28 mei 2020

Gepubliceerd op: 4 mei 2020, 14:50 - Laatste update: 12 april 2021, 13:19

Rijkswaterstaat organiseert op 25, 26 en 28 mei 2020 online informatiebijeenkomsten (webinars) over de voortgang van het project A4 Haaglanden–N14. Tijdens deze bijeenkomsten wordt meer informatie gegeven over het ontwerptracébesluit, het milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit en kunnen deelnemers hun vragen stellen.

Omdat de geplande informatieavonden vanwege het coronavirus niet doorgaan, organiseert Rijkswaterstaat 3 online informatiebijeenkomsten voor het project A4: verbeteren doorstroming A4 Haaglanden-N14. De bijeenkomsten zijn van 19.00 tot 21.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Rijkswaterstaat via de website A4 Haaglanden-N14.

Doorstroming A4 en N14 verbeteren

Om de doorstroming op de snelweg A4 en de autoweg N14 en de bereikbaarheid van de regio Den Haag te verbeteren, neemt Rijkswaterstaat een aantal maatregelen. Dit gaat om aanpassingen van de parallelstructuur en capaciteitsuitbreiding van de weg en wegaansluitingen. En daarnaast om het aanpassen van 2 kruispunten op de N14. De plannen hiervoor zijn uitgewerkt in de verschillende documenten; het ontwerptracébesluit, een milieueffectrapport en een ontwerpsaneringsbesluit.

Documenten project A4 Haaglanden – N14 inzien

Van 8 mei tot en met 18 juni 2020 zijn deze documenten online en offline in te zien. Digitaal via de website Platform Participatie (link werkt vanaf 8 mei) en op papier bij Rijkswaterstaat, Boompjes 200 in Rotterdam. Ook zijn (delen van) de documenten per post op te vragen via telefoonnummer: 0800-8002. In deze periode kan ook een zienswijze (een reactie op de plannen) worden ingediend.

Naar verwachting in 2021 tracébesluit

Na 18 juni 2020 wordt het tracébesluit opgesteld. Dat zal naar verwachting in de loop van 2021 gereed zijn. Daarbij wordt ook bekeken of de ingediende zienswijzen betekenen dat zaken toch anders moeten. Als het nodig is, worden de plannen hierop aangepast.