Nachtelijke stremmingen Stevin- en Lorentz-sluizencomplex Afsluitdijk voor scheepvaart; 18-22 november en 25-29 november 2019

Werkzaamheden

Nachtelijke stremmingen Stevin- en Lorentz-sluizencomplex Afsluitdijk voor scheepvaart; 18-22 november en 25-29 november 2019

Gepubliceerd op: 8 november 2019, 16:44 - Laatste update: 8 november 2019, 16:57

Rijkswaterstaat werkt van 18 tot 22 november 2019 aan het Stevin-sluizencomplex bij Den Oever en van 25 tot 29 november 2019 aan het Lorentz-sluizencomplex bij Kornwerderzand.

Aan beide complexen wordt 4 nachten gewerkt. We plaatsen de nieuwe noodstroomvoorziening en voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de software van de bruggen. Wij adviseren de scheepvaart om rekening houden met wachttijden of omvaartijden. Voor het wegverkeer is er geen hinder.

Back-up bij stroomuitval sluizencomplexen

Bij de sluizencomplexen plaatsen we nieuwe noodstroomvoorzieningen en voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de software van de bruggen. Het betreft preventief onderhoud zodat de sluizen en bruggen goed en veilig blijven functioneren en om onverwachte stremmingen te voorkomen.

Stremmingen Stevin- en Lorentz-sluizencomplex

De werkzaamheden duren voor beide sluizencomplexen 4 op elkaar volgende nachten. De wachttijden voor alle schepen kunnen oplopen tot meerdere uren.

Stremming Stevincomplex

Bij het Stevincomplex is er tijdens de volgende nachten volledige stremming voor de scheepvaart:

  • 18 november van 22.00 uur tot 19 november 06.00 uur
  • 19 november van 22.00 uur tot 20 november 06.00 uur

De volgende nachten is er stremming waarbij schutten alleen mogelijk is op afroep (minimaal 3 uur van tevoren melden):

  • 20 november van 22.00 uur tot 21 november 06.00 uur
  • 21 november van 22.00 uur tot 22 november 06.00 uur

Het is mogelijk om gedurende deze stremming om te varen via de Lorentzsluis.

Stremming Lorentzcomplex

Bij het Lorentzcomplex is er tijdens de volgende nachten volledige stremming voor de scheepvaart:

  • 25 november van 22.00 uur tot 26 november 06.00 uur
  • 26 november van 22.00 uur tot 27 november 06.00 uur

De volgende nachten is er stremming waarbij schutten alleen mogelijk is op afroep (minimaal 3 uur van tevoren melden):

  • 27 november van 22.00 uur tot 28 november 06.00 uur
  • 28 november van 22.00 uur tot 29 november 06.00 uur

Het is mogelijk om gedurende deze stremming om te varen via de Stevinsluis.

Hinder scheepvaart

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de veiligheid en doorstroming op en rond de vaarwegen en zorgt ervoor dat eventuele hinder tot een minimum beperkt blijft. Deze werkzaamheden konden in de nachten worden gepland. Hierdoor is er minder hinder voor de scheepvaart. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. De veiligheid van de werknemers heeft de hoogste prioriteit. Weggebruikers ondervinden geen hinder.

Loket Afsluitdijk

Sinds 1 januari 2019 is er een gezamenlijk Loket Afsluitdijk voor meldingen of vragen over de Afsluitdijk. Dit Loket Afsluitdijk is een initiatief van Rijkswaterstaat en het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Ook Windpark Fryslân is aangesloten bij dit gezamenlijke meldingenloket. Het loket is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-6040 en u kunt ook mailen naar het emailadres van Loket Afsluitdijk.

Project Afsluitdijk

Los van deze werkzaamheden wordt de Afsluitdijk de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Kijk voor meer informatie op de website van De Afsluitdijk.