Verruimen bedientijden brug Burgumerdaam per 1 augustus 2019

Nieuwsbericht

Verruimen bedientijden brug Burgumerdaam per 1 augustus 2019

Gepubliceerd op: 31 juli 2019 - Laatste update: 31 juli 2019, 11:16

Per 1 augustus 2019 worden de bedieningstijden van de brug Burgumerdaam over het Prinses Margrietkanaal verruimd. Hiermee verbetert de veiligheid van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

De nieuwe bedientijden zijn: van maandag 06.00 uur tot en met zaterdag 20.00 uur en zondag 09.00 uur tot en met 20.00 uur. In het voor- en najaar op zondag tot 19.00 uur, en in de winter tot 17.00 uur. De bedientijden zijn daarmee gelijk aan die van de brug Schuilenburg.

Met ruimere bedientijden wordt voorkomen dat er voor de brug (recreatie)schepen blijven wachten, waardoor de vaarroute belemmerd kan worden voor de grote binnenvaartschepen. Mogelijke onveiligheid kunnen we daarmeevoorkomen. Daarnaast zorgt het verruimen van de bedientijden van brug Burgumerdaam voor meer uniformiteit van de bedientijden van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

Geen noodzaak beperktere bedientijden

Door de vernieuwing van de brug, komst van het aquaduct en het relatief gering aantal brugopeningen is er geen noodzaak meer voor beperktere bedientijden. Ook kunnen de meeste binnenvaartschepen onder de vaste brug van 7,7 m hoogte door. De brug Burgumerdaam wordt bediend vanuit de bedienpost Schuilenburg. Informatie is ter plaatse via Marifoonkanaal VHF 18, brug Burgum.

Meer informatie over veiligheid op het water

Op de pagina Recreatievaart is meer informatie te vinden over veilig varen. Rijkswaterstaat is partner van Varen doe je Samen. In dit samenwerkingsverband wordt aan de veiligheid op alle wateren gewerkt.

Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl

Het Prinses Margrietkanaal maakt onderdeel uit van de drukbevaren hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is een van de belangrijkste vaarwegschakels van ons land en vormt voor de beroepsvaart voor het grootste deel een verbinding tussen Nederland en Noord-Duitsland. De hoofdvaarweg is daarmee een belangrijke schakel in de Noord-Nederlandse economie. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg sinds 2014.