Nachtelijke werkzaamheden N99 van 1 op 2 april 2019

Werkzaamheden

Nachtelijke werkzaamheden N99 van 1 op 2 april 2019

Gepubliceerd op: 27 maart 2019, 16:14 - Laatste update: 27 maart 2019, 16:24

Rijkswaterstaat voert in de nacht van maandagavond 1 april 23.00 uur op dinsdag 2 april 2019 05.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit op de autoweg N99, tussen de Kooybrug (N9) en Balgzandbrug (N249). De weg is dan in beide richtingen afgesloten.

Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een extra reistijd die kan oplopen tot 20 minuten.

Werkzaamheden N99

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit asfaltreparaties, vervangen van lichtmasten, egaliseren van bermsporen en het rechtzetten van bebording.

Omleidingen

Verkeer wordt ter plaatse met behulp van borden omgeleid.

  • Verkeer vanuit Den Helder rijdt via de autoweg N9, de N248 en de snelweg A7. Mocht dit verkeer de omleidingsborden missen, dan wordt het verkeer op de autoweg N99 ter hoogte van de Van Ewijcksluis nogmaals geïnformeerd over de afsluiting. Dit verkeer wordt vervolgens omgeleid via de N9, de N248 en de N249.
  • Verkeer vanuit Den Oever rijdt via de N249, de N248 en N9.
Bestemmingsverkeer, openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten kunnen gebruik maken van de parallelrijbaan. Hiervoor staan verkeersregelaars ter plaatse.

Advies aan weggebruikers N99

Werkzaamheden vinden ’s nachts plaats om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de omleidingsborden te volgen en de reis voor te bereiden met behulp van de pagina Geplande wegwerkzaamheden. Op die manier zijn weggebruikers het snelst op hun bestemming.