Contracteren

Om marktpartijen al zoveel mogelijk in de ontwerpfase van opdrachten te kunnen betrekken, werkt Rijkswaterstaat met geïntegreerde contracten. Zo kunnen we de specifieke kwaliteiten en capaciteit van de markt optimaal benutten.

Bij geïntegreerde contracten krijgt de opdrachtnemer meer verantwoordelijkheid. De 4 inkoopdomeinen gebruiken daarvoor verschillende contractvormen.

Grond-, Weg- en Waterbouw

In de aanlegsector maken we gebruik van:

De aanbesteding van deze contracten start gewoonlijk na het tracébesluit. In sommige situaties betrekken we de markt al eerder. In dat geval wordt het aanbestedingsproces verknoopt met het TraceMER-proces. Hiervoor maakt Rijkswaterstaat gebruik van vervlechtingsprocedures.

In de onderhoudssector gebruiken we:

De voorwaarden die hierbij worden toegepast zijn UAV-GC 2005.

In de voorbereiding op een geïntegreerd contract wordt er zo veel mogelijk gewerkt met raam- en mantelovereenkomsten voor geïntegreerde vormen van diensten en leveringen.

Informatievoorziening

Ook voor informatievoorziening wordt naast uitvoeringsgerichte overeenkomsten zo veel mogelijk gewerkt met raam- en mantelovereenkomsten voor geïntegreerde vormen van diensten en leveringen. De voorwaarden die hierbij toegepast worden zijn ARVODI-2018, ARIV-2018 en ARBIT-2022.

Kennis

Binnen het inkoopdomein Kennis wordt gewerkt met de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI 2018). Binnen de ARVODI kunnen verschillende contracten tot stand komen. Vaak betreft dit samenwerkingsovereenkomsten (niet alleen raamovereenkomsten) met strategische partners en allianties. Tevens kan het gaan om specifieke contracten die innovatie bevorderen en mogelijk maken.

Kansen MKB

Binnen Bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van diverse (raam)contracten. De meeste van deze contracten zijn gebaseerd op de ARVODI 2018 of het ARIV 2018.