Aanbesteden

Jaarlijks besteedt Rijkswaterstaat projecten en diensten aan met een totaal volume van 3 tot 4 miljard euro. Partijen die voor of met Rijkswaterstaat willen werken, krijgen met onze aanbestedingsprocedures te maken.

Rijkswaterstaat streeft naar:

  • duurzaam effectieve concurrentie
  • een efficiënt aanbestedingsproces
  • een optimale prijs-kwaliteitverhouding

Meerdere gegadigden, lage transactiekosten en kwaliteit

De grootte van onze contracten en het moment en de manier van marktbenadering zijn er daarom op gericht om:

  • meerdere gegadigden te interesseren
  • transactiekosten voor zowel Rijkswaterstaat als marktpartijen laag te houden
  • de markt te stimuleren om kwalitatieve oplossingen aan te bieden tegen een zo gunstig mogelijke prijs (BPKV)

Inrichting van het aanbestedingsproces

Deze uitgangspunten bepalen hoe Rijkswaterstaat aanbestedingen inricht. Onder de randvoorwaarden van de Europese en nationale aanbestedingsregels worden de aanbestedingsvormen en selectie- en gunningscriteria bepaald. Het aanbestedingsprocedurebeleid geeft aan welke afwegingen daarin worden gemaakt.

Marktconsultaties en (lopende) aanbestedingen

Ter voorbereiding op een aanbesteding toetsen wij zo nodig ideeën en mogelijke oplossingen in marktconsultaties. Hier kunt u vrijblijvend aan meedoen. Houd TenderNed in de gaten voor marktconsultaties, maar ook voor onze (lopende) aanbestedingen.

Gegevens over aanbestedingen

Als publieke opdrachtgever is Rijkswaterstaat verplicht om gegevens over al haar aanbestedingen (zoals gepubliceerd op TenderNed) te delen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM gebruikt deze data voor het toezicht op naleving van de Mededingingswet.

Klachtenmeldpunt aanbesteden

Rijkswaterstaat wil een betrouwbare opdrachtgever zijn met respect voor ondernemers. Toch kan het voorkomen dat een ondernemer ontevreden is over de afhandeling van het aanbestedingsproces. Daarvoor is het Klachtenmeldpunt aanbesteden ingericht.