De Groeituin: Social Return waar mensen centraal staan

We hebben allemaal talenten. Om ze op te laten bloeien, moet je wél op de juiste plek zitten. De Groeituin Social Return zet opdrachtnemers van Rijkswaterstaat in hun kracht voor het creëren van duurzame arbeidsparticipatie en optimale sociale impact.

Rijkswaterstaat zet met de Groeituin Social Return talent centraal door op vernieuwende wijze met opdrachtnemers samen te werken. Het doel is om duurzaam, goed passend en betaald werk voor kandidaten te realiseren, waarmee het einde van de opdracht met de opdrachtnemer niet het einde van de arbeidsrelatie met de kandidaat betekent.

*Deze video duurt 1 minuut en 51 seconden* *Muziek speelt* Beeldtekst: Groeituin social return *Een formulier met eisen wordt onder een vergrootglas gelegd* Voice-over: leveranciers lopen bij de klassieke invulling van de Social Returnafspraak tegen de grenzen van de contracteisen aan. Logo Groeituin *Uit een doos komen allerlei tools* De Groeituin Social Return verlegt deze grenzen door het ontwikkelen van een unieke werkwijze die zowel kandidaten als leveranciers in hun kracht zet. *Twee mensen schudden elkaar de hand* In de Groeituin staat de kandidaat centraal. *Iconen van kandidaten komen in beeld* Elke kandidaat volgt zijn eigen pad in de zoektocht naar duurzaam, goed passend en betaald werk. Hoe dit pad er precies uitziet is afhankelijk van de ontwikkelingsbehoefte van de kandidaat. *Een kandidaat wordt omringt door allerlei tools* Kandidaten worden op deze manier door middel van een maatwerktraject begeleid naar de arbeidsmarkt. *Naast de kandidaat verschijnen de profielen van andere kandidaten* Rijkswaterstaat onderzoekt samen met leveranciers uit heel Nederland welke Social Return bijdrage zij kunnen leveren om kandidaten aan een passende arbeidsplaats te helpen. *Een kaart van Nederland wordt onder een vergrootglas gelegd met daarnaast de bijbehorende profielen van kandidaten* Deze arbeidsplaats kan een leverancier binnen zijn eigen organisatie realiseren of binnen zijn netwerk. Dit kan ook door in te kopen bij sociale ondernemingen. *Een doos met handige tools komt in beeld* Bovendien kunnen leveranciers activiteiten aanbieden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ter ori‘ntatie op de arbeidsmarkt. Rijkswaterstaat speelt een faciliterende rol in het matchingsproces tussen vraag en aanbod. *Leverancier en kandidaat schudden elkaar de hand en bellen elkaar* De leverancier en kandidaat worden met elkaar in contact gebracht met als uiteindelijk doel een duurzame werkplek. Logo Groeituin Beeldtekst: samen werken wij aan een vruchtbare basis voor duurzame arbeidsplaatsen Ben je benieuwd geworden hoe jij een bijdrage kunt leveren aan deze groeituin? Mail naar: groeituin.socialreturn@rws.nl *Het eindscherm van de Rijksoverheid komt in beeld* Beeldtekst: een productie van Rijkswaterstaat Copyright 2021

Nieuwe vorm van samenwerking

De versterking van onze samenwerking met marktpartijen is cruciaal om ook onze sociale duurzaamheidsdoelen te realiseren

Daarbij richten we ons op alle beschikbare kansen. Wat zijn de mogelijkheden voor een vast dienstverband? En als die er niet zijn, wat is wél mogelijk? Hoe kan de ontwikkeling van een kandidaat het best worden ondersteund? De ene opdrachtnemer kan bijvoorbeeld een opleiding aanbieden. Terwijl de ander een mooi netwerk beschikbaar heeft dat leidt tot een duurzame plaatsing. Met een bredere blik komen we tot nieuwe oplossingen.

Waar draagt u aan bij:

  1. Opdrachtnemers vergroten, vanuit hun eigen kracht, sociale impact en geven een impuls aan hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-beleid.
  2. Opdrachtnemers krijgen toegang tot een breder arbeidspotentieel.
  3. Kandidaten krijgen meer zicht op hun talenten en hun positie op de arbeidsmarkt.
  4. Het bereik groeit, omdat het héle netwerk van de opdrachtnemers kan worden ingezet. Daarmee groeit de kans op een werkplek.