Onderhoudscontracten

Voor meerjarig onderhoud gebruiken we meerjarige onderhoudscontracten. Binnen deze contractvorm is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het onderhouden van een areaal. Het areaal moet tijdens de looptijd van het contract aan alle vooraf gestelde eisen blijven voldoen.

Rijkswaterstaat maakt daarbij gebruik van standaardinkoop-documenten, waaronder aanbestedings- en contractdocumenten. Dit is niet alleen efficiƫnt voor Rijkswaterstaat, maar ook voor marktpartijen. Zij leren de standaardcontracten van Rijkswaterstaat beter kennen en kunnen daar beter op inspelen.

Standaardcontract

Het standaardprestatiecontract is gebaseerd op de UAV-GC 2005. Het contract bestaat uit een aantal belangrijke modeldocumenten. Voor de aanbesteding is er een Aanbestedingsleidraad.

Een stabiele (opdrachtgevende) Rijkswaterstaat is voor marktpartijen, zeker met het huidige economische klimaat, van groot belang. We zijn continue bezig met verbeteringen van de modellen op basis van ervaringen in lopende en afgeronde contracten.

Kennisoverdracht over de modeldocumenten vindt plaats via de overleggen met brancheorganisaties of andere platforms zoals PIANOo . In voorkomende situaties kan van het bovenstaande worden afgeweken.