Parallelschakeling en vervlechting

Rijkswaterstaat kan meerdere doelen hebben om de markt vroegtijdig te gaan betrekken. Zo kunnen we tijdswinst boeken, de creativiteit van de markt beter benutten, risico’s beter beheersen en eerder meer zekerheid hebben over de kosten.

Wanneer de aanbesteding wordt gestart naast een lopende planprocedure, noemen we dat parallelschakeling. Als aspecten van aanbesteding en planprocedure door elkaar lopen, spreken we van vervlechting.

MIRT en Markt

Het vroegtijdig betrekken van de markt moet wel passen binnen de kaders van het MIRT. In dit schema zijn de mogelijkheden om de markt in te schakelen weergegeven ten opzichte van het publieke besluitvormingsproces. De marktscan geeft een eerste indicatie van de mogelijkheden voor vroegtijdige betrokkenheid van de markt.

Parallelschakeling

Bij parallelschakeling is tijdswinst het doel. De contractvoorbereiding en aanbesteding starten hierbij voordat de publieke besluitvorming (zoals een bestemmingsplan, tracébesluit of projectplan op basis van de Waterwet) rond is. Gevolg hiervan is dat kort na afronding van de publieke besluitvorming de realisatie kan starten. Parallelschakeling is veelvuldig toegepast bij de spoedwetprojecten.

Vervlechting

Een stap verder dan parallelschakeling is vervlechting. De essentie hiervan is dat het ontwerp van de opdrachtnemer een rol speelt in de publieke besluitvorming. Een voorbeeld hiervan is het project A2-Maastricht. Hier is het ruimtelijk ontwerp van de oplossing terecht gekomen in onze eigen tracéwet-procedure en de bestemmingsplanprocedure van de gemeente.

Met vervlechting kunnen meer doelen gediend worden dan alleen tijdswinst. Nadenken over de mogelijkheden begint in de verkenningsfase met het opstellen van de project-inkoopstrategie.