Kansen midden- en kleinbedrijf

Rijkswaterstaat vindt duurzaam effectieve concurrentie belangrijk. Daarom zorgen wij ervoor dat zoveel mogelijk geschikte partijen zich kunnen inschrijven op opdrachten. Dit geldt ook voor ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Wij hebben concrete maatregelen genomen om het midden- en kleinbedrijf kansen te geven bij opdrachten. Zoals:

 • Geen financieel-economische eisen
  Door geen financieel-economische eisen te stellen, ontstaat een ruimere markt met meer concurrentie. Daardoor kan het MKB zich vaker inschrijven op opdrachten.
 • Lokale bedrijven betrekken
  Bij kleinere opdrachten is Rijkswaterstaat niet altijd verplicht om Europees of nationaal openbaar aan te besteden. In dat geval nodigen we vaak het midden- en kleinbedrijf uit.
 • Verlaagde eisen voor combinatie-inschrijvers
  Wij stellen geen hogere eisen meer aan combinaties van inschrijvers. Voor combinatie-inschrijvers gelden dezelfde eisen als voor enkelvoudige inschrijvers.
 • Beperking aansprakelijkheid bij combinaties in de GWW
  Bij kleine partijen die minder dan 10% deelnemen in een combinatie beperken wij de hoofdelijke aansprakelijkheid tot 10% van de aanneemsom.