Inkoopstrategie

Rijkswaterstaat besteedt jaarlijks projecten en diensten aan met een totale waarde van 3 tot 4 miljard euro. Hierbij willen we de creativiteit van de markt maximaal benutten. Rijkswaterstaat investeert daarom in de professionalisering van het opdrachtgeverschap.

We besteden steeds meer aandacht aan de ontwikkeling van de markten waarop we inkopen en aan de manier van uitvragen van de werkzaamheden. Zo kan Rijkswaterstaat samen met de markt werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We stimuleren marktpartijen om de vernieuwing mee te maken en we pakken door op de nieuwe werkwijze.

Corporate inkoopstrategie

We geven invulling aan de inkoopstrategie door keuzes in de aanbesteding, standaardcontracten en specificaties.

Verschillende inkoopdomeinen

Rijkswaterstaat koopt in op verschillende markten. De benodigde inhoudelijke kennis en marktkennis verschillen per markt. Om daarop goed aan te sluiten met de organisatie van Rijkswaterstaat zijn er 4 inkoopdomeinen opgezet. De 4 inkoopdomeinen binnen Rijkswaterstaat zijn:

  • Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)
  • Informatievoorziening
  • Kennis
  • Bedrijfsvoering

Binnen elk domein wordt gewerkt conform de werkwijze van Rijkswaterstaat op basis van uniforme uitgangspunten. Toch kan de invulling van die werkwijze per inkoopdomein op accenten verschillen. Elk van de inkoopdomeinen kent zijn eigen specifieke markten, met een eigen marktbenadering, passend binnen de werkwijze van Rijkswaterstaat.

Onderliggende pagina