Eigen initiatief: ongevraagd voorstel voor publieke investeringen

Via een zogenaamd 'eigen initiatief' kan een bedrijf of particulier een ongevraagd voorstel doen aan Rijkswaterstaat voor een publieke investering. Concrete initiatieven van buitenaf over infrastructuur zijn welkom. Zo proberen we de denkkracht van de markt optimaal te benutten.

Rijkswaterstaat nodigt bedrijven en particulieren uit eigen initiatieven in te dienen. Een eigen initiatief moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Het initiatief gaat over een project voor infrastructuur zoals (vaar-)wegen. Product- en/of procesinnovaties kunt u aanmelden onder Innovatie.
 • Het project valt binnen het werkveld van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat.
 • Het initiatief heeft een onderbouwd plan van aanpak met daarbij een uitgewerkte business case en een reĆ«le planning.
 • De initiatiefnemers en Rijkswaterstaat maken afspraken over samenwerking om het project te realiseren.
 • De eventuele inzet van publieke middelen past bij voorkeur binnen de kaders van het Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).
 • De initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de (proces-)begeleiding en de bijbehorende kosten van het initiatief.
 • Het eigen initiatief is vanzelfsprekend gehouden aan de wettelijke kaders, regelgeving en procedures.

Beoordeling

Het initiatief wordt beoordeeld op basis van de gestelde voorwaarden en op basis van:

 • geschiktheid
 • haalbaarheid
 • inpassing in het landelijke netwerk
 • spelregels van het MIRT

Indienen

Heeft u een voorstel voor een concreet project op het gebied van infrastructuur? Meld uw eigen initiatief aan met het contactformulier. Hier kunt u ook terecht voor vragen of meer informatie. Na indiening krijgt u een ontvangstbevestiging en nemen wij contact met u op.