Planning

Planning

Het vernieuwen van veel infrastructuur, terwijl deze volop wordt gebruikt, vraagt om een doordachte aanpak. Rijkswaterstaat spreidt de onderhoudsprojecten bewust uit over een aantal jaren. Samen met andere (vaar)wegbeheerders en in overleg met de omgeving plannen we alle onderhoudsprojecten in samenhang met elkaar en combineren werkzaamheden zo veel mogelijk.

De meest urgente projecten pakken we als eerste aan. De planning ligt echter niet vast, omdat we steeds kijken welke werken op dat moment de meeste aandacht verdienen. Bekijk hieronder de planning van de diverse projecten die onderdeel uitmaken van het overkoepelende project Samen werken aan een bereikbaar Noord-Holland.

A10 Zuid: betere bereikbaarheid Zuidas en noordelijke Randstad

Om ervoor te zorgen dat de constructies bij Knooppunt Amstel weer volledig voldoen aan onze nieuwe (strengere) voorwaarden, vervangen we steunpunten onder de weg en plaatsen we er extra steunpunten bij. Zuidasdok zorgt voor een betere bereikbaarheid van Zuidas en de noordelijke Randstad.

A4 Bruggen over de Ringvaart

We versterken en verstevigen de bruggen over de ringvaart. Vanaf 2023 worden deze vervangen. Daarnaast vervangen we het asfalt door stiller asfalt zodat de omgeving minder geluidshinder ondervindt.

Asfaltvernieuwing verschillende A-wegen

 • A9 (Uitgeest – knooppunt Beverwijk, knooppunt Velsen – knooppunt Raasdorp)
 • A200 (km 7 - km 10)
 • A7 (km 31 - km 37)
 • A8 (km 5 – km 11)
 • A10 Noord
 • A4 (km 4 - km 25)
 • A44 (knooppunt Burgerveen – Noordwijkerhout)

N99 Balgzandbrug en Kooybrug

Een planstudie brengt op dit moment in beeld wat de staat van de bruggen is en op welke wijze de bruggen gerenoveerd of vervangen worden. Naast de technische onderzoeken worden ook kansen voor de omgeving en duurzaamheid in beeld gebracht.

Overige projecten

 • Aanleginrichting veerhavens Den Helder en Texel
 • A10 Schellingwouderbrug
 • Prins Willem Alexandersluis
 • Sluizencomplex IJmuiden
 • N202 Buitenhuizerbrug
 • A4 Bruggen over de ringvaart (fase 2)
 • A10 Schinkelbrug
 • A9 Schipholbrug
 • Gemaal en spuisluis IJmuiden
 • A10 Zeeburgertunnel
 • A9 Wijkertunnel
 • A4 Schipholtunnel
 • A8 Coenbrug
 • A44 Kaagbruggen
 • A9 Brug Zijkanaal C
 • Sluizencomplex Schellingwoude