Noordzeekanaal: dijkversterking waterkering IJmuiden

Waarom

  • De dijken op het sluizencomplex IJmuiden voldoen als waterkering op onderdelen niet meer aan de toekomstige veiligheidsnormen
  • Om het Noordzeekanaalgebied ook in de toekomst veilig te houden, versterken we deze dijken op het sluizencomplex IJmuiden
  • De bekleding moet op delen van de dijken verbeterd worden
  • De dijkversterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Alle doelen en resultaten

Hoe

versterken dijken op het sluizencomplex over een lengte van ruim 1 km

Heb ik last van de werkzaamheden?

De uitvoeringswerkzaamheden om de dijken weer geheel aan de veiligheidsnormen te laten voldoen starten in 2027. We proberen de overlast voor de weggebruikers tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Tijdens de realisatie blijft de fietsverbinding open.

Tot aan de start van de werkzaamheden verwachten we geen overlast. Wel voeren we tot die tijd reguliere onderhoudswerkzaamheden uit.

Wanneer

Klaar: Eerste kwartaal 2030
2023-2026

Voorbereiding en aanbesteding

2025-2027

Ontwerp

2027-Eerste kwartaal 2030

Uitvoeren werkzaamheden

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning en aanpak

Nieuws