IJ: vervanging en renovatie Prins Willem-Alexandersluis

Waarom

  • Het sluizencomplex Schellingwoude verbindt het Markermeer-IJmeer met het Noordzeekanaal en is een belangrijke doorvaarroute voor de scheepvaart.
  • Het complex bestaat uit 3 kleinere sluiskolken (de Oranjesluizen) en de grotere Prins Willem-Alexandersluis.
  • Verschillende onderdelen van de Prins Willem-Alexandersluis naderen het einde van hun technische levensduur, waardoor we de betrouwbaarheid niet kunnen garanderen.
  • Daarom vervangen en vernieuwen we onderdelen, om de doorstroming en veiligheid voor de scheepvaart te verbeteren en de sluis toekomstbestendig te maken.

Hoe

vernieuwen van de sluisdeuren met hydrovoet, filtersysteem, de glijbanen, de remmingwerken/aanlegvoorzieningen, kegelligplaatsen en de bodembescherming

vernieuwen bedienings- en besturingssystemen, energievoorzieningen en installaties

Heb ik last van de werkzaamheden?

Ja, tijdens de sluitingsperiodes van de Prins Willem-Alexandersluis is er forse hinder voor het scheepvaartverkeer. De Prins Willem-Alexandersluis is dicht in de periode van 28 februari 2025 tot en met 4 maart 2025. Er zijn omvaarroutes. Bij extreme weersomstandigheden wordt het stremmingsslot verplaatst naar het reservestremmingsslot van 7 maart 2025 tot en met 11 maart 2025.

We informeren de scheepvaart via een BAS-bericht en via de website Vaarweginformatie.

Sluizenroute

Tijdens de werkzaamheden is de sluizenroute gestremd.

Als u behoefte heeft aan meer informatie kunt u contact opnemen via dit contactformulier.

Meer over hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: 2029
28 februari 2025 - 4 maart 2025

Stremming sluis; reguliere deurwissel, testen en inspectie droogzetschotten, testen verwijderen proppen uit de glijbaan.

Bij extreme weersomstandigheden wordt het stremmingsslot verplaatst naar het reserveslot van 7 tot 11 maart 2025

De planning kan nog veranderen.

Planning en aanpak

Nieuws

Onderliggende pagina's