Dijkversterking Marken

Waarom & Hoe

 • Marken voldoet niet aan de huidige veiligheidsnormen.
 • De dijk rond Marken heeft stabiliteitsproblemen en is op delen te laag.
 • Op veel plekken ligt de steenbekleding los.
 • De dijk is op dit moment slecht te onderhouden.

Zuidkade en Westkade buitenwaarts verplaatsen en versterken

Heb ik last van de werkzaamheden?

De uitvoeringswerkzaamheden starten in 2023. Tot die tijd verwachten we geen overlast. Wel voeren we tot die tijd reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan de dijk.

Wanneer

Klaar: 2025 - 2027
2021 Gunning
2023 Start realisatie

Meer over de planning en aanpak

Deze planning kan nog veranderen.

Samenwerking bij dijkversterking Marken

Om Marken te kunnen blijven beschermen tegen hoogwater, is versterking van de dijk noodzakelijk. De dijk heeft op dit moment stabiliteitsproblemen en is op delen te laag. Daarom legt Rijkswaterstaat in het water een nieuwe dijk aan, naast de oude, waarna de oude dijk wordt weggehaald. Bekijk de video voor meer achtergrondinformatie over de samenwerking tijdens de werkzaamheden.

(Beeldtitel: Dijkversterking Marken. Voice-over:) LEVENDIGE MUZIEK VOICE-OVER: Marken is een dijk van een eiland. De eilanders weten dat als geen ander. Maar om het mooie Marken te kunnen blijven beschermen tegen hoogwater is versterking van de dijk noodzakelijk. (Luchtbeelden van het eiland.) Om Marken ook de komende decennia veilig te houden leggen we in het water een nieuwe dijk aan, naast de oude. De oude dijk halen we daarna weg. Kortom, er is straks meer Marken. (Kleine golven slaan tegen de dijk.) LUZETTE KROON: Ja, de dijk op Marken is al een behoorlijke tijd afgekeurd. Met name het stuk waar we hier staan, is te laag. En er zijn stukken ook instabiel en dat betekent dus dat... Ja, met dit weer, zon, een klein windje dan is het allemaal goed te doen. Maar op het moment dat je langdurige natte periodes hebt gehad dan kan zo'n dijklichaam gaan schuiven, zeker als er dan een stevige storm opsteekt. MAAIKE SEPPEN: We gaan de Zuid- en de Westkade van de omringdijk rond Marken versterken en dat gaan we buitenwaarts doen. Dus dat betekent dat er eigenlijk meer Marken ontstaat want de bestaande dijk, die zou worden afgegraven en waar de bestaande dijk nu is, daar komt eigenlijk meer binnenberm. VOICE-OVER: Met de maatregelen die we nemen, dragen we bij aan het behoud van de cultuur, natuur en veiligheid van het eiland. JACOB ZEEMAN: Ik vind het heel bijzonder en een voorrecht om Marker te zijn. De identiteit wordt onder andere bepaald door de geïsoleerde ligging en de historie met betrekking tot het gevecht met het water. En die historie heeft ons zwaar gemotiveerd om in de dijkversterking te staan, zoals we erin staan. (Zeeman loopt over de dijk.) Wij met de werkgroep Dijkversterking waren we de eerste vijf jaar in een klankbordgroep rechtstreeks met de Rijkswaterstaat maar met de omschakeling naar en de keuzes naar diverse ontwerpen en normeringen die passeerden vonden we het beter om dat via de Eilandraad te doen. Dat gaat hartstikke goed en ik denk dat het een enorme verrijking voor Marken zal zijn dat wat nu wordt aangelegd, dat dat er uiteindelijk ook werkelijk komt. (Een man trekt een overlevingspak aan.) SIJMON ZONDERVAN: Ja, Marken betekent voor mij, het is mijn geboorteplaats in mijn beleving een van de mooiste plekjes hier in Nederland. (Op het pak staat: KNRM.) Nou ja, kijk, de dijk gaat natuurlijk Marken helemaal rondom omsluiten. Er moet ook met de nieuwe dijkontwerpen aansluiting komen op de haven. Wij zitten met onze huisvesting op de haven en we willen wel proberen om dat in stand te houden en ieder geval er ook voor zorg te dragen dat wij te allen tijde 24/7 het water op kunnen als iemand onze hulp nodig heeft. En dat, in samenspraak met Rijkswaterstaat een stukje maatwerk hiervan maken ja, dat is gewoon hartstikke mooi om daaraan mee te mogen werken. (Een boot vaart langs.) VOICE-OVER: De eilanders, de gemeente Waterland, provincie Noord-Holland het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat werken samen om Marken tegen hoogwater te beschermen. (Wandelaars op de dijk.) KROON: Ik mag dit heel graag als voorbeeldproject noemen voor burgerparticipatie, maar dat geldt dus voor alle partijen. Dus alle partijen die te maken hebben met deze versterkingsopgave hebben elkaar gevonden en hebben dat ook samen met onze inwoners gedaan. En ik vind dat zo uniek, want er is niks achtergehouden, alles is gedeeld. Ze mochten al hun ervaring en kennis ook inbrengen daar is ook gebruik van gemaakt. Ja, iedereen die ook maar iets met water te maken heeft en met dijkversterking is betrokken bij dit project. (Marken vanuit de lucht.) ZONDERVAN: Mijn hoop voor de toekomst is dat we uiteindelijk prachtige, mooie, robuuste waterveilige dijken rondom Marken bouwen, waar iedereen mee tevreden is mooie wandelingen kan maken en dat dat hele ontwerp geen afbreuk doet aan de uitstraling en de cultuurhistorische waarde die Marken rijk is. (Mensen zitten op een terrasje aan het water en op een bankje op de dijk, met in de verte een vuurtoren. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/dijkversterkingmarken. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2018.) DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Nieuws

 • Resultaten enquête Dijkversterking Marken

  Nieuwsbericht 4 juni 2021

  Benieuwd naar de wensen en behoeftes van inwoners van Marken als het om de communicatie rondom project Dijkversterking Marken gaat?

 • Update project Dijkversterking Marken

  Nieuwsbericht 4 juni 2021

  Medio september wordt bekend gemaakt welke aannemer project Dijkversterking Marken op zich neemt. Tot die tijd is de selectieprocedure in volle gang.

 • Verleggen van kabels

  Nieuwsbericht 1 februari 2021

  De afgelopen weken (januari 2021) heeft voor de haven een groot rood schip voor anker gelegen. Dit schip is ingezet om een elektriciteitskabel van Liander te...

Veelgestelde vragen