A44: vervangen brug en viaducten

Waarom

  • De A44 tussen Haarlemmermeer en Wassenaar is aangelegd in de jaren 30 van de vorige eeuw
  • De Kaagbrug en de viaducten Lisserweg, Hoofdvaart en het Spoorwegviaduct zijn aan vervanging toe
  • Door de brug en viaducten te vervangen blijft de A44 ook in de toekomst veilig en blijft de regio bereikbaar.

Hoe

vervanging Kaagbrug en viaducten Lisserweg, Hoofdvaart en Spoorwegviaduct

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder voor de omgeving en weggebruiker is tijdens de renovatie van de brug en viaducten niet te voorkomen. Er is erg weinig fysieke ruimte beschikbaar voor de werkzaamheden, onder andere door de bebouwing vlak bij de brug en viaducten. Hierdoor zal het vervangen van de brug en 3 viaducten zeer veel verkeershinder geven. Afsluitingen van de op- en afritten en onderliggend wegennet en incidenteel afsluitingen van de A44 zelf zijn noodzakelijk

Om de regio tijdens de werkzaamheden bereikbaar te houden en de hinder zoveel mogelijk te beperken zijn we onder andere in gesprek met omwonenden, gemeenten en provincies over de hinder- en bereikbaarheidsmaatregelen.

Kijk voor meer informatie op de website project A44.

Wanneer

Klaar: 2030
2026
  • Start realisatie viaduct Lisserweg
  • Start realisatie Kaagbrug
2026

Start aanbesteding Spoorwegviaduct

2027

Start realisatie Hoofdvaartviaduct

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

*Deze video duurt 2 min en 2 seconden.* *Muziek speelt.* *Een man in een oranje veiligheidshesje loopt onder een viaduct door.* Beeldtekst: vervanging brug en viaducten A44. *Spoorwegviaduct wordt aangegeven op kaart dicht bij de plaats Sassenheim.* Dick van der Kolk Ð omgevingsmanager: We staan hier bij het spoorwegviaduct, onderdeel van de A44. Hier rijden zo'n 55.000 voertuigen per dag overheen en na decennialang intensief gebruik is onder andere dit viaduct aan vervanging toe. *Onderdelen van viaduct komen in beeld. Ze zijn aan vervanging toe.* De snelweg A44, de oorspronkelijke Rijksweg 4, is gebouwd in de jaren dertig en is daarmee ŽŽn van de oudste snelwegen van Nederland. *FotoÕs van de aanleg van de snelweg A44 wisselen elkaar af* Beeldtekst: bron beeldarchief Rijkswaterstaat Het doorkruist de provincie Noord en Zuid-Holland. Het is een snelweg van ongeveer 20 kilometer lang en er zijn diverse bruggen en viaducten te vinden. Momenteel zitten we in de planfase en werken we aan de vernieuwing van viaduct Lisserweg, viaduct Hoofdvaart, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct. *Lisserweg, viaduct Hoofdvaart, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct verschijnen op de kaart van de A44. Op Hoofdvaart wordt ingezoomd.* Timo Kosters Ð technisch manager: Nou, wat me trots maakt, is het viaduct hier. Dat is in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd en vandaag de dag functioneert het nog steeds. Er rijdt veel meer en veel zwaarder verkeer overheen, dan waarvoor het toen bedoeld is. *Verschillende autoÕs, busjes en vrachtwagens rijden onder en over het viaduct.* En daarbij hebben ze het toen ook nog zo ontworpen en gebouwd dat het heel weinig ruimte inneemt in de omgeving. Het is heel mooi ingepast, zoals we dat dan noemen. Om de brug en viaducten veilig te houden voeren we regelmatig inspecties uit. En voor deze vier is zelfs het inspectie regime nog verder verhoogd. We gaan vaker kijken. *Timo loopt onder het viaduct door en inspecteert alle onderdelen* En we hebben ook wat maatregelen genomen. Zo hebben we al een gewichtsbeperking ingesteld voor zwaar verkeer. En een inhaalverbod voor vrachtverkeer en busverkeer. *Bord ÒKaagbrugÓ staat naast het water bij het viaduct.* Wat het complex maakt, is dat de Kaagbrug een beweegbaar object is. *Kaagbrug gaat open voor bootverkeer* En om het verkeer kwijt te kunnen is de weg nu te smal om daar de ene weghelft te vervangen en dan de andere te doen. Daar moeten we een oplossing voor verzinnen en dat gaan we het komende jaar doen. Dick van der Kolk Ð omgevingsmanager: Wat het exact gaat betekenen voor de omgeving, dat weten we gewoon nu nog niet. We gaan dit jaar gebruiken om goed te onderzoeken hoe we een perfecte balans kunnen vinden tussen hinder voor zowel het verkeer als voor de omwonenden. *Dick heeft een gesprek met een bewoner naast het viaduct.* Maar dat het complex is. Ja, dat lijkt me duidelijk, met alle bebouwing en functies hier omheen. *Het eindscherm van de Rijksoverheid komt in beeld.* Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op: www.rijkswaterstaat.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2022.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom dit project? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief via de onderstaande knop!

Aanmelden nieuwsbrief A44

Nieuws

Onderliggende pagina's