N99: renovatie Kooybrug Den Helder

Waarom

  • De Kooybrug is een basculebrug uit 1989 over het Noordhollandsch Kanaal in Den Helder.
  • De bewegingswerken en de technische installaties zijn aan een renovatie toe.
  • Door de renovatie blijven we de veiligheid van de brug en bereikbaarheid van de regio ook in de toekomst garanderen.

Hoe

systemen vernieuwen, staalconstructie en leuningen opknappen, wegdek vernieuwen, verkeersseinen vervangen, remmingwerken aanpassen en elektronische installaties in de brugkelder aanpassen

Uitstel grote renovatiewerkzaamheden

De grote renovatiewerkzaamheden aan de Kooybrug zijn uitgesteld. Dit vanwege zorgen over de bereikbaarheid van de regio. De werkzaamheden worden nu opnieuw gepland. In de tussenliggende periode voeren we wel een deel van de werkzaamheden aan de Kooybrug uit die geen of beperkte hinder veroorzaken.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Van maandag 27 november 2023 tot en met vrijdag 23 februari 2024 vervangen we de wachtplaatsvoorzieningen voor scheepvaart en remmingswerken van de Kooybrug. Ook vervangen we een aantal kleine onderdelen van de brug, zoals leuningen en toegangsdeuren.

Hinder voor de scheepvaart

De werkzaamheden veroorzaken beperkte hinder voor vaarweggebruikers op het Noordhollandsch Kanaal. Dit is vanwege beperkte bediening voor schepen met een doorvaarthoogte boven 8,3 m. Schepen lager dan 8,3 m hebben er geen last van. Bediening van de brug is op afroep en dient 24 uur van tevoren te worden aangevraagd.

Hinder voor weggebruikers

Voor weggebruikers van de N99 veroorzaken de werkzaamheden beperkte hinder ter hoogte van de Kooybrug. Van maandag 11 december 2023 tot en met woensdag 13 december 2023 vinden er een aantal verkeersstops (ongeveer 2 per dag tussen 09.00 – 15.00 uur) plaats, waarbij we het verkeer voor korte tijd, maximaal 15 minuten, stilzetten. We zetten de weg af en de slagbomen op de Kooybrug gaan naar beneden.

Op informatieborden langs de weg worden weggebruikers geattendeerd op de verkeersstops. Deze verkeersstops vinden plaats omdat voor het vervangen van de remmingswerken buispalen gehesen moeten worden. Voor de veiligheid van de weggebruik moet de Kooybrug tijdens het hijsen vrijgehouden worden. In februari 2024 vinden nogmaals verkeersstops plaats. Deze data zijn nog niet bekend.

Omwonenden kunnen te maken krijgen met beperkte geluidshinder.

Wanneer

Klaar: onbekend
27 november 2023 – 23 februari 2024 Vervangen van remmingswerken
Vervangen van wachtplaatsvoorzieningen voor scheepvaart
Vervangen van een aantal kleine onderdelen zoals leuningen en toegangsdeuren

Zodra er meer bekend is over de planning, vindt u dit op deze pagina.

Nieuws

Onderliggende pagina's