N99: renovatie Kooybrug Den Helder

Waarom

  • De Kooybrug is een basculebrug uit 1989 over het Noordhollandsch Kanaal in Den Helder.
  • De bewegingswerken en de technische installaties zijn toe aan renovatie.
  • Door de renovatie blijven we de veiligheid van de brug en bereikbaarheid van de regio ook in de toekomst garanderen.

Hoe

systemen vernieuwen, staalconstructie en leuningen opknappen, wegdek vernieuwen, verkeersseinen vervangen, remmingwerken, bewegingswerken en elektronische installaties in de brugkelder aanpassen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder voor de scheepvaart

Van maandag 27 november 2023 tot en met vrijdag 23 februari 2024 vinden er werkzaamheden plaats. Deze veroorzaken beperkte hinder op het Noordhollandsch Kanaal. In die periode is er minder bediening voor schepen met een doorvaarthoogte boven 8,3 m. Bediening van de brug is dan alleen op afroep en dient u 24 uur van tevoren aan te vragen. 

Schepen lager dan 8,3 m hebben geen last van de werkzaamheden.

Hinder voor weggebruikers

Van dinsdag 6 februari tot en met donderdag 8 februari 2024 vinden er een aantal verkeersstops plaats. Daarmee starten ze 1 dag later dan eerder gecommuniceerd. Er vinden ongeveer 2 verkeersstops per dag plaats tussen 09.00 en 15.00 uur. Hierbij zetten we het verkeer voor korte tijd stil, maximaal 15 minuten.

We sluiten de weg af met een pijlwagen. Op de parallelrijbaan wordt het verkeer tegengehouden met hekken waarbij verkeersregelaars eventuele passerende nood- en hulpdiensten doorlaat. Op informatieborden langs de weg informeren we weggebruikers over de verkeersstops.

Hinder voor omwonenden

Voor omwonenden is er kans op beperkte geluidshinder.

Wanneer

Klaar: onbekend
27 november 2023 - 8 maart 2024

Vervangen van kleine onderdelen van de brug, zoals leuningen en toegangsdeuren aan de middenpijler en kelder

Zodra er meer bekend is over de planning, vindt u dit op deze pagina.

Uitstel grote renovatiewerkzaamheden

De grote renovatiewerkzaamheden aan de Kooybrug zijn uitgesteld. Dit vanwege zorgen over de bereikbaarheid van de regio. Deze grote werkzaamheden worden nu opnieuw gepland. In de tussenliggende periode voeren we wel een deel van de werkzaamheden aan de Kooybrug uit die geen of beperkte hinder veroorzaken.

Nieuws

Onderliggende pagina's