Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende jaren een flink aantal tunnels, bruggen, sluizen en wegen in de provincie Noord-Holland. Het is de grootste onderhoudsopgave in onze geschiedenis.

Vlotte en veilige doorstroming

Veel bruggen, tunnels en viaducten in Noord-Holland stammen uit de jaren 50 en 60. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen. Vrachtwagens zijn een stuk zwaarder geworden. Veel bruggen, tunnels en wegen zijn daarom aan renovatie of vervanging toe. Tijdens de werkzaamheden benutten we meteen de mogelijkheid om onze wegen, bruggen en tunnels veiliger en duurzamer te maken. Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Ook in de toekomst.

Veel bruggen, tunnels en viaducten in Noord-Holland stammen uit de jaren 50 en 60. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen.

Vernieuwen asfalt en geluidsschermen

Op veel plaatsen in Noord-Holland vernieuwen we het asfalt. Ook vervangen we de oude geluidsschermen op de ring A10 Noord.

Renoveren en vervangen bruggen en viaducten

Van een aantal bruggen en viaducten versterken we de constructie zodat deze berekend is op de verwachte groei van het verkeer en de zwaardere vrachtwagens. In sommige gevallen vervangen we (een deel van) de brug.

Nieuwe installaties

De elektromechanische installaties van veel beweegbare bruggen in Noord-Holland zijn verouderd. Daarom wordt een groot deel hiervan vervangen. De technische installaties van veel tunnels zijn eveneens aan het einde van hun levensduur. Ook deze worden de komende jaren vervangen of aangepast.

Door het installeren van gestandaardiseerde ICT-systemen wordt de besturing beter, efficiënter en vooral betrouwbaarder

Efficiƫntere besturing

Tegelijk met het vernieuwen van de installaties van de bruggen en tunnels worden de bedienings- en besturingssystemen vervangen. Door het installeren van gestandaardiseerde ICT-systemen wordt de besturing beter, efficiƫnter en vooral betrouwbaarder. Het verkeer kan hierdoor beter doorrijden en -varen.

Renovatie sluizen

De sluizencomplexen bij IJmuiden en Schellingwoude worden de komende jaren grondig gerenoveerd. Ook voeren we groot onderhoud uit aan de veerhavens in Den Helder en Texel.

Veiligheid voorop

Tot aan een renovatie of vervanging houden we alle bruggen, tunnels, sluizen en wegen oplettend in de gaten. We kijken steeds naar de werkelijke staat van het object en passen onze planning hierop aan. Bij storingen of mankementen ondernemen we direct actie.

Samenwerken voor minder hinder

Waar mogelijk combineren we werkzaamheden met elkaar en zorgen we voor alternatieve routes. Ook maken we afspraken met gemeentes, provincies en waterschappen. Zo kunnen we de werkzaamheden gefaseerd plannen of combineren, waarbij we rekening houden met de (vaar)weggebruiker. Voor de regio Amsterdam stemmen we bijvoorbeeld niet alleen de planning, maar ook de uitvoering van de werkzaamheden af met onze partners van Amsterdam Bereikbaar. We nemen waar nodig en mogelijk samen met de gemeente Amsterdam, ProRail, provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam aanvullende maatregelen om de hinder voor de reizigers te beperken.