Samen werken aan een bereikbaar Noord-Holland

Waarom

  • Veel bruggen, tunnels, wegen, sluizen en waterwerken in Noord-Holland zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 en naderen het einde van hun technische levensduur. Ze zijn door de jaren heen intensief belast door steeds meer en zwaarder verkeer en grotere schepen.
  • Door veroudering en slijtage kunnen er de komende tijd vaker storingen en defecten zijn.
  • Dit kan leiden tot een beperking of zelfs afsluiting van een sluis, brug of viaduct als dat nodig is om de veiligheid van gebruikers te garanderen.
  • De komende tientallen jaren renoveren en vervangen we daarom veel objecten. We maken ze veiliger en duurzamer.

Hoe

renovatie en vervanging van 12 bruggen, 3 tunnels, 3 wegen en 5 sluizen en andere waterwerken

Voice-over: Dit zijn Naomi, Glenn, Aukje en Anna. De komende jaren gaan zij, net als u, merken dat er In Noord-Holland flink aan de weg wordt gewerkt. Dat kan overlast veroorzaken. En dat is vervelend, maar onvermijdelijk. Mieke: In Nederland hebben we een van de beste netwerken van wegen en vaarwegen ter wereld. Daar zijn we trots op en dat willen we zo houden. Mieke: Daarom zijn we bij Rijkswaterstaat continue bezig met onderhoud aan bruggen, tunnels en viaducten. De komende jaren zullen veel van deze werken een grote onderhoudsbeurt krijgen. Pakketbezorger Glenn: Oké, maar waarom moet er dan nu zoveel aan onderhoud worden gedaan? Bob: In Noord-Holland hebben we veel beweegbare bruggen, tunnels en sluizen. Veel van deze infrastructuur is al aardig op leeftijd. Sommige bruggen en tunnels moeten gemoderniseerd worden, andere moeten we versterken of deels vervangen. Ook plaatsen we nieuwe bedieningssystemen die het gebruik ervan veiliger en betrouwbaarder maken. Oma Aukje: Is het nu wel veilig dan? Bert: Ja, Nederlandse tunnels en bruggen zijn veilig. Tot aan een renovatie of vervanging houden we deze bruggen, tunnels en viaducten extra in de gaten. In sommige gevallen is de kans op storingen of onverwachte werkzaamheden wel iets groter. Zakenvrouw Naomi: hoe lang gaan al die werkzaamheden eigenlijk duren? Claudia: We hebben hier in Noord-Holland een druk gebruikt wegennet, dat kan niet zomaar dicht. We moeten ook alles zorgvuldig plannen en afstemmen met andere wegbeheerders zoals gemeenten en provincies. Het onderhoud wordt daarom bewust over vele jaren gespreid. Kind Anna: Ik kom straks toch nog wel op tijd bij oma? Mieke: Met de vele onderhoudsprojecten, zoals bij deze brug, is verkeershinder onvermijdelijk. Rijkswaterstaat doet er tijdens de uitvoering wel alles aan om deze hinder te beperken. En we houden we u op de hoogte. Zo kunt u goed voorbereid op weg. Oma Aukje: En hoe weet ik wat er bij ons in de buurt allemaal gepland is? Voice-over: Wilt u weten wat er de komende jaren in uw omgeving gaat gebeuren? Kijk dan op rws.nl/bereikbaarNH of volg ons via twitter @RWSverkeersinfo. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte, zodat de regio ook tijdens de verbouwing goed bereikbaar blijft. Zo zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat u als weggebruiker ook in de toekomst vlot en veilig op uw bestemming komt.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Het renoveren en vervangen van bruggen, tunnels, wegen, sluizen en waterwerken brengt hinder met zich mee voor (vaar)weggebruikers en de omgeving. Om deze zo veel mogelijk te beperken, stemmen we de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af en pakken we niet alles tegelijkertijd aan. We plannen ieder onderhoudsproject zorgvuldig en houden afsluitingen zo kort mogelijk.

Bekijk of er de komende periode bij u in de buurt werkzaamheden gepland staan.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Hinder voor de scheepvaart

Bekijk voor informatie over scheepvaarthinder de pagina Geplande werkzaamheden aan de vaarwegen of lees de scheepvaartberichten voor de actuele situatie.

Planning en aanpak

Het vernieuwen en renoveren van bruggen, tunnels, wegen, sluizen en waterwerken is een omvangrijke klus. Het gaat verder dan normaal onderhoud, omdat we de objecten weer toekomstbestendig maken. Alles bij elkaar gaat het om veel objecten die we niet allemaal tegelijk kunnen oppakken.

We kijken steeds welke werken de meeste aandacht verdienen. Dit zijn bijvoorbeeld sluizen en bruggen met veel storingen, of objecten die van belang zijn voor de beroepsvaart.

Zodra er meer bekend is over de planning informeren we u op deze pagina.

Nieuws

Onderliggende pagina's