Samen werken aan een bereikbaar Noord-Holland

Waarom

  • Diverse bruggen, tunnels en wegen in Noord-Holland stammen uit de jaren 50 en 60. Het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden.
  • We renoveren en vervangen daarom een groot aantal werken. De bruggen, tunnels, wegen en sluizen worden hierdoor veiliger en duurzamer.
  • Door de renovatie en vervanging zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

Alle doelen en resultaten

Hoe

renovatie en vervanging van 12 bruggen, 3 tunnels, 3 wegen en 5 sluizen en andere waterwerken

Voice-over: Dit zijn Naomi, Glenn, Aukje en Anna. De komende jaren gaan zij, net als u, merken dat er In Noord-Holland flink aan de weg wordt gewerkt. Dat kan overlast veroorzaken. En dat is vervelend, maar onvermijdelijk. Mieke: In Nederland hebben we een van de beste netwerken van wegen en vaarwegen ter wereld. Daar zijn we trots op en dat willen we zo houden. Mieke: Daarom zijn we bij Rijkswaterstaat continue bezig met onderhoud aan bruggen, tunnels en viaducten. De komende jaren zullen veel van deze werken een grote onderhoudsbeurt krijgen. Pakketbezorger Glenn: Oké, maar waarom moet er dan nu zoveel aan onderhoud worden gedaan? Bob: In Noord-Holland hebben we veel beweegbare bruggen, tunnels en sluizen. Veel van deze infrastructuur is al aardig op leeftijd. Sommige bruggen en tunnels moeten gemoderniseerd worden, andere moeten we versterken of deels vervangen. Ook plaatsen we nieuwe bedieningssystemen die het gebruik ervan veiliger en betrouwbaarder maken. Oma Aukje: Is het nu wel veilig dan? Bert: Ja, Nederlandse tunnels en bruggen zijn veilig. Tot aan een renovatie of vervanging houden we deze bruggen, tunnels en viaducten extra in de gaten. In sommige gevallen is de kans op storingen of onverwachte werkzaamheden wel iets groter. Zakenvrouw Naomi: hoe lang gaan al die werkzaamheden eigenlijk duren? Claudia: We hebben hier in Noord-Holland een druk gebruikt wegennet, dat kan niet zomaar dicht. We moeten ook alles zorgvuldig plannen en afstemmen met andere wegbeheerders zoals gemeenten en provincies. Het onderhoud wordt daarom bewust over vele jaren gespreid. Kind Anna: Ik kom straks toch nog wel op tijd bij oma? Mieke: Met de vele onderhoudsprojecten, zoals bij deze brug, is verkeershinder onvermijdelijk. Rijkswaterstaat doet er tijdens de uitvoering wel alles aan om deze hinder te beperken. En we houden we u op de hoogte. Zo kunt u goed voorbereid op weg. Oma Aukje: En hoe weet ik wat er bij ons in de buurt allemaal gepland is? Voice-over: Wilt u weten wat er de komende jaren in uw omgeving gaat gebeuren? Kijk dan op rws.nl/bereikbaarNH of volg ons via twitter @RWSverkeersinfo. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte, zodat de regio ook tijdens de verbouwing goed bereikbaar blijft. Zo zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat u als weggebruiker ook in de toekomst vlot en veilig op uw bestemming komt.

Wanneer

Om de provincie Noord-Holland bereikbaar te houden, spreidt Rijkswaterstaat de onderhoudsprojecten uit over vele jaren. De planning ligt niet vast omdat we steeds kijken welke werken op dat moment de meeste aandacht verdienen. Door het slim combineren van werkzaamheden proberen we verkeershinder te beperken.

Bekijk de planning van alle werkzaamheden

Projecten

We renoveren en vervangen 12 bruggen, 3 tunnels, 3 wegen en 5 sluizen en andere waterwerken in de provincie Noord-Holland.

Bekijk alle projecten

Heb ik last van de werkzaamheden?

We voorkomen onnodige verkeershinder in de provincie Noord-Holland door niet alles tegelijk aan te pakken. We plannen ieder onderhoudsproject zorgvuldig en houden wegafsluitingen zo kort mogelijk. Bekijk hieronder of er de komende periode bij u in de buurt werkzaamheden gepland staan.

Hinder op uw route?

Zoek op route of wegnummer

Hinder voor de scheepvaart

Bekijk voor informatie over scheepvaarthinder de pagina Geplande werkzaamheden aan de vaarwegen of lees de scheepvaartberichten voor de actuele situatie.

Nieuws