Opruimactie containers Waddenzee

Opruimactie containers Waddenzee en Noordzee

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor de MSC Zoe 291 containers. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de opruimactie van de containers in de Waddenzee en Noordzee en de inzet van Rijkswaterstaat hierin.

Stand van zaken in het kort

Laatste update: 17 januari 2019, 10:03 uur

 • Stand van zaken containers:
  Aantal overboord geraakt: 291
  Aantal gelokaliseerd: 238
  Aantal aangespoeld: 18 (waarvan 1 in Duitsland)
  Aantal geborgen: 7
 • Een groot deel van de gelokaliseerde containers ligt op twee locaties in/langs de vaarroute. Via sonar zijn 220 objecten gelokaliseerd. Dat zijn naar alle waarschijnlijkheid containers, het kan wel zo zijn dat twee gelokaliseerde objecten samen één container vormen.
 • Rijkswaterstaat, de Kustwacht en de bergingsmaatschappij werken nauw samen in het lokaliseren en bergen van de overboord geslagen containers.
 • Drie schepen met sonar, waaronder het meet- en onderzoeksschip MS Arca van Rijkswaterstaat, zoeken naar de nog niet-gelokaliseerde containers. Meet- en onderzoeksschip MS Zirfaea is donderdag 10 januari aangesloten.
 • Hoe snel de berging van alle containers kan worden afgerond, is afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden, scheepvaart, zicht onder water, getijde en ligging.
 • Diverse organisaties werken in opdracht van Rijkswaterstaat en grondeigenaren aan het opruimen en schoonmaken van de stranden en kustlijn.
 • Rijkswaterstaat heeft verder met de betrokken gemeenten afgesproken om hen te helpen bij hun claim richting de reder.
 • De coördinatie van de opruimactie ligt bij Veiligheidsregio Fryslân. Zij zijn inmiddels opgeschaald naar GRIP-4 en communiceren via hun eigen website op de pagina Overboord geslagen containers.

Vraag en antwoord

Is bekend of er gevaarlijke stoffen in de containers zaten/zitten?

Er is vastgesteld dat twee van de overboord geslagen containers gevaarlijke stoffen bevatten. Het betreft een container met 280 zakken van ieder 25 kg dibenzoylperoxide (een stof die onder andere gebruikt wordt in de farmaceutische industrie) en een container met 1400 kg aan lithium-ion-batterijen. Deze containers zijn nog niet gelokaliseerd.

Wat gebeurt er met het kleinere plastic dat in het water is beland?

Rijkswaterstaat start een onderzoek naar de (middel)langetermijneffecten van de plastic verontreiniging voor de Waddenzee als gevolg van de overboord geslagen containers. Uit dit onderzoek moet blijken wat de effecten hiervan zijn op de fauna en welke maatregelen genomen moeten worden.

Meer vragen en antwoorden

Laatste nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's