Wieringerhoek: nieuw leefgebied IJsselmeer en Waddenzee

Waarom

  • Het IJsselmeer is tijdens perioden van langdurige droogte of watertekort kwetsbaar voor verzilting.
  • Daarnaast is vismigratie tussen Waddenzee en IJsselmeer moeilijk door ontbreken van voldoende passeermogelijkheden in de Afsluitdijk.
  • En belangrijke brakke leefgebieden voor vissen en andere flora en fauna ontbreken.
  • We moeten de zoetwatervoorraad in het IJsselmeer beschermen tegen verzilting vanuit de Waddenzee en binnengekomen zoutwater efficiënt afvoeren.

Meer doelen en resultaten

Hoe

bijdragen aan het beheersen van de zoutindringing

versterken verbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer door het creëren van een zoet-zout-overgang en tussen IJsselmeer en achterland voor zoetwatersoorten

het toevoegen van ontbrekende zoete ecotopen in de overgang van land naar water

Heb ik last van de werkzaamheden?

De Voorkeursbeslissing is genomen. Dit betekent dat we verder gaan met de uitwerking op projectniveau. Wanneer de realisatie start en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Klaar: 2031
2024

Presentatie van 3 kansrijke alternatieven uit de Variantenstudie zoet-zout

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Nieuws