Wieringerhoek: nieuw leefgebied tussen IJsselmeer en Waddenzee

Waarom

  • De biodiversiteit in het IJsselmeer is sterk afgenomen.
  • Belangrijke leefgebieden voor vogels, vissen en andere flora en fauna ontbreken.
  • Er zijn te weinig planten, algen en bacteriën om voldoende biomassa (basis voor voedsel) te produceren voor de vogels en vissen. En er is langs de strakke Afsluitdijk onvoldoende beschutting voor vissen.
  • Bij spuien (lozen van water door spuisluis) belandt zoetwatervis ongewild in zoutwater en sterft daar als hij niet snel terug kan naar het zoete IJsselmeer.
  • De zoetwatervoorraad te beschermen tegen verzilting, mede als gevolg van klimaatverandering.

Meer doelen en resultaten

Hoe

het toevoegen van ontbrekende zoete ecotopen in de overgang van land naar water

versterken verbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer door het creëren van een zoet-zout-overgang en tussen IJsselmeer en achterland voor zoetwatersoorten.

bijdragen aan het beheersen van de zoutindringing

Heb ik last van de werkzaamheden?

De Voorkeursbeslissing is genomen. Dit betekent dat we verder gaan met de uitwerking op projectniveau. Wanneer de realisatie start en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Klaar: 2031
2023

Ter inzage Ontwerpvoorkeursbeslissing en milieueffectrapportage

2023

Definitieve Voorkeursbeslissing genomen

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Nieuws